menu myDiary

34591A205HetVerhoorIs Ongeveer 15Minuten AanDeGang

ALS
DE DEUR
ONVERWACHT OPENGAAT, WAAROP
DRIESEN SNEL DE GUMMISTOK ÀCHTER ZICH NEERGOOIT IN EEN LADE VAN ZIJN BUREAU:
"IK MAAKTE HIERUIT OP DAT HET SLAAN VAN GEVANGENEN DOOR ZIJN CHEF SOLLIE NIET GETOLEREERD WERD?!"
aldus Lankester na de oorlog.
Zoals de landwachters wisten
dat hun gedrag ten aanzien van arrestanten niet door de beugel kon, zo waren zij zich
er ook van bewust dat hun roofpartijen tijdens huiszoekingen niet geoorloofd waren!? Getuige Gerard Bonenkamp wordt
op 4 oktober '44 door Huygen vastgehouden & verhoord. Ondertussen halen zijn collega's 5 kazen, 80 vooroorlogse sigaren,
20 pakjes sigarettenpapier, 2 bloedworsten van circa 10 pond & 4 blikjes sardientjes (deels goederen v/h Rode Kruis voor de
TBC-patienten) uit zijn huis in De Meern! Bonenkamp was een bekende van Driesen, die hem bij zijn vrijlating duidelijk maakt
dàt Bonenkamp over dit hele gebeuren met níemand mag spreken, ook niet met zijn vrouw! Gezien de machtspositie waarin
Driesen op dat moment verkeerde en het feit dat hij Bonenkamp kende em hem dus onmiddellijk opnieuw kon laten
arresteren als hij dat wilde, was het beter om
over al dit soort van uitspattingen
inderdaad te zwijgen!
De Utrechtse Landwacht
werkte in opdracht van de SD, maar omdat de Landwachtrecherche geheel zelfstandig functioneerde
verliep de samenwerking niet altijd even vloeiend! In Utrecht was dat, net als in Zeeland in het geval van Bierens, voor de SD
reden de Landwacht terug te fluiten en tot arrestaties
over te
gaan.