In een staat van dankbaarheid.

The unthankful heart... discovers no mercies; but let the thankful heart sweep through the day and, as the magnet finds the iron, so it will find, in every hour, some heavenly blessings!

Henry Ward Beecher


Ik herinner mij een keer dat ik als volwassene geslapen heb als een baby. Gelukzalig ging ik slapen en gelukzalig werd ik wakker. Mijn hart was vervuld met dankbaarheid richting God en mensen. Ik ervoer een diepe vrede. Het was de avond waarin ik gedurende de dag werd bevrijdt van oude rommel; herinneringen aan een zonde.

Eenmaal in die staat is het volgens mij niet mogelijk om te zondigen. Hoe kan iemand die vol is van geloof en die genade ontvangen heeft, iemand die vergeven is en God en mensen dankbaar is, liegen, bedriegen, alleen aan het eigen belang denken, jaloers zijn, hebzuchtig zijn, stelen, achter andermans bezittingen aan gaan? Alleen in de staat van een dankbaar hart kom je tot aanbidding. De beweging tot God beweegt van binnen naar buiten.

Een dankbaar hart is vol van vreugde en vrede.
Iemand met een dankbaar hart zoekt naar manieren om uiting te geven aan de dankbaarheid die hij/ zij ervaart in zijn hart. Niet vanuit een plichtsgevoel. Dat is geen dankbaarheid. Niet vanuit beleefdheid. Niet om er zelf iets voor terug te krijgen. Niet omdat je goede daden je tot een goed mens zouden kunnen verklaren. Dat is niet mogelijk. Geloof in Christus, de Zoon van God maakt rechtvaardig.

Ik moet denken aan Psalm 23.


Een psalm van David.
De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden;
Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel;
Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders;
Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.

Het volgende heb ik overgenomen van de website Christenen voor Israel:

Psalm 23 in het Hebreeuws

Als we naar de opbouw van Psalm 23 kijken, dan zien we iets interessants. De Psalm is in de originele Hebreeuwse tekst geschreven met 55 woorden. De middelste woorden van de Psalm staan in vers 4: U bent bij mij. In het Hebreeuws zijn dat drie woorden, met eromheen aan beide kanten 26 woorden. (26 + 3 + 26 = 55 woorden)

David ervaart heel sterk: God is bij mij!

‘U bent bij mij’

In het Hebreeuws heeft elke letter van het alfabet een bepaalde getalswaarde. De getalswaarde van de letters van de Naam van God (JHWH) is 26. Dat geeft een extra betekenis aan de woorden U bent bij mij, want deze woorden worden dus aan beide kanten omgeven door JHWH. Dat wordt nog eens versterkt doordat David in zowel het eerste als in het laatste vers van de Psalm de Naam van God noemt. David ervaart heel sterk: God is bij mij!

Einde overgenomen tekst.

Dat zegt veel over een dankbaar hart! Zo kan hij ook zeggen dat hem niets ontbreken zal. God is bij hem/ met hem.

Sinds het begin van de tijd en door het hele Oude Testament lees ik dat het doel van het uiten van dank en het prijzen God is. Door de tijd van Christus, en de rest van recorded history heeft onze God Zijn macht laten zien! Hij doet het zo lang als Hij het nodig vindt! Reden genoeg om dankbaar te zijn.


Nu wordt ook duidelijk dat NEDERIGHEID onmisbaar is als het gaat om een dankbaarheid. Tegenwoordig wordt het door velen gezien als een vies woord! Maar dat is het niet!
05 dec 2019 - bewerkt op 08 dec 2019 - 150x gelezen
Profielfoto van Thankful
Thankful, vrouw, 45 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende