Dankbaar IN elke situatie.

Wist je dat er in de Bijbel veel voorbeelden staan waarim dankbaarheid geuit wordt?

1. Thanksgiving wanneer er iets groots gebeurt:

De splijting van de rode zee.
Mozes en zijn zus, Miriam zingen een lied (het 'lied van de zee'knipoog over de overwinning, inclusief deze regels uit Exodus 15: 2 (NIV):

De Heer is mijn kracht en mijn ververdedigingdediging; hij is mijn redding geworden . Hij is mijn God, en ik zal hem prijzen, de God van mijn vader, en ik zal hem verhogen.

2. Thanksgiving tegenover het onbekende.

Het lied van Maria, de vrouw uit wie Jwzus geboren is. Maria's lied, wordt door haar gezongen na haar ontmoeting met Elizabeth, hoewel alles onzeker leek. Omdat ze buiten het huwelijk zwanger was, had Maria gemeden kunnen worden. Maria had door haar familie kunnen worden uitgeworpen. Maria had ter dood kunnen worden veroordeeld. En toch bedankt Mary voor dit nieuwe ding, dit onverwachte geschenk. Je kunt haar lied lezen in Luke 1: 46-55 .

3. Thanksgiving in klaagzang.

Nadat hij zijn familie, zijn vrouw, zijn bezittingen en zijn gezondheid heeft verloren, roept Job, de patiënt van de patiënten, uit: "Naakt kwam ik uit de baarmoeder van mijn moeder, en naakt zal ik vertrekken. De Heer gaf en de Heer heeft weggenomen; moge de naam van de Heer geprezen worden ”( Job 1:21 , NIV)

4. Thanksgiving als je gevoel iets anders zegt.

Als je je ver van God voelt.

Psalm 13.
Voor de regisseur van muziek. 

Een psalm van David.
Hoelang, HEER? Wil je me voor altijd vergeten? Hoe lang verberg je je gezicht voor mij? Hoe lang moet ik met mijn gedachten worstelen en heb ik dag na dag verdriet in mijn hart? Hoe lang zal mijn vijand over mij zegevieren? Zie mij aan en antwoord, HEER, mijn God. Geef licht aan mijn ogen, of ik zal slapen in de dood, en mijn vijand zal zeggen: "Ik heb hem overwonnen", en mijn vijanden zullen zich verheugen als ik val. Maar ik vertrouw op je onfeilbare liefde; mijn hart verheugt zich in uw redding. Ik zal de lof van de HEER zingen, want hij is goed voor me geweest.

5.Thanksgiving in tegenstelling tot onze huidige omstandigheden.


Er zijn ook momenten waarop het leven gewoon geen seizoen lijkt voor dankbaarheid. Misschien heb je een chronische ziekte. Misschien zorg je voor een oudere ouder of een kind met speciale behoeften. Dankbaarheid voor deze omstandigheden - zelfs wanneer elke dag nieuwe uitdagingen met zich meebrengt - helpt ons hoop en betekenis te vinden. Paulus schrijft aan de kerk in Rome: “Niet alleen zo, maar we roemen ook in ons lijden, omdat we weten dat lijden doorzettingsvermogen voortbrengt; doorzettingsvermogen, karakter; en karakter, hoop. En hoop schaamt ons niet, omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest , die ons is gegeven '( Romeinen 5: 3-5 knipoog

Evenzo schreef Paulus in Filippenzen 1: 12-21 vanuit de gevangenis,
Nu wil ik dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen daadwerkelijk heeft gediend om het evangelie te bevorderen. Als gevolg hiervan is het door de hele paleiswacht en aan iedereen duidelijk geworden dat ik geketend ben voor Christus. En vanwege mijn ketenen hebben de meeste broeders en zusters vertrouwen in de Heer en durven ze des te meer het evangelie zonder angst te verkondigen. Het is waar dat sommigen Christus prediken uit afgunst en rivaliteit, maar anderen uit goede wil. De laatste doen dit uit liefde, wetende dat ik hier ben geplaatst voor de verdediging van het evangelie. De eerste predikt Christus uit zelfzuchtige ambitie, niet oprecht, veronderstellend dat ze problemen voor mij kunnen veroorzaken terwijl ik in ketenen ben. Maar wat maakt het uit? Het belangrijkste is dat Christus op elke manier wordt gepredikt, of het nu vanuit valse motieven of waar is. En daarom verheug ik me. Ja, en ik zal me blijven verheugen, want ik weet dat door jouw gebeden en Gods voorziening van de Geest van Jezus Christus wat er met mij is gebeurd, zal blijken voor mijn verlossing. Ik verwacht en hoop gretig dat ik me op geen enkele manier zal schamen, maar voldoende moed zal hebben om nu zoals altijd Christus in mijn lichaam te verhogen, hetzij door het leven of door de dood. Want voor mij is leven Christus en sterven is winst.

6. Thanksgiving als een gemeenschap.

Dankbaarheid collectief als familie of gemeenschap is een enorme gelijkmaker - wanneer er verschillen in politieke of religieuze of culturele mening en houding aanwezig zijn, helpt dankbaarheid ons om ons te concentreren op de gebieden van onze relaties die er het meest toe doen. Het is moeilijk om elkaar dankbaar te zijn en toch onze theologische, politieke en culturele wapens te hanteren.

De joodse traditie omvat verschillende feesten als een vorm van herinnering. De paasmaaltijd met Jezus en zijn apostelen, het Loofhuttenfeest en meer zijn allemaal voorbeelden in de Bijbel van de gemeenschap van gelovigen die samenkomen om het verleden te gedenken en in dankbaarheid aan God te antwoorden. Lees over het laatste avondmaal in Marcus 14.

7 Thanksgiving voor anderen

Aan het begin van elk van de brieven van Paulus die gedurende de eerste eeuw na de opstanding van Jezus zijn verzonden, spreekt Paulus zijn dank uit voor het volk. "Ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus voor jullie allemaal, omdat je geloof over de hele wereld wordt gerapporteerd", schrijft Paulus in Romeinen 1: 8 . "Ik dank mijn God altijd voor u vanwege zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven", schrijft hij aan de kerk van Korinthe in 1 Korinthiërs 1: 4 . "Ik dank mijn God elke keer als ik me je herinner", vertelt hij de kerk in Philippi in Filippenzen 1: 3 . 'Ik dank mijn God altijd als ik me je herinner in mijn gebeden, omdat ik hoor over je liefde voor al zijn heilige mensen en je geloof in de Heer Jezus', zegt hij tegen de mensen die in Filemon 1: 4-5 zijn aangesproken..

Er is iets aan het uiten van je dankbaarheid voor een persoon - niet alleen bedanken als hij iets doet, maar bedanken voor het gewoon zijn - dat een vertrouwensband vormt in je relatie. Het erkent een bepaald kenmerk van een persoon die zijn achting verhoogt op de manier waarop Paulus zegt dat we elkaar moeten aanmoedigen of opbouwen. Dankbaarheid voor een andere persoon kan een van de meest impactvolle en praktische manieren zijn waarop we elkaar kunnen opbouwen.

8. Thanksgiving in Gods tegenwoordigheid

Dan zijn er de tijden dat we samenkomen als een gemeenschap van gelovigen. Dan zijn er de momenten dat we door het bos wandelen, langs de kust dwalen, naar de hemel staren, de bladeren in de bomen zien verschuiven en verwondering, ontzag en vreugde opborrelen. Overal waar u zich diep verbonden voelt met God - in de natuur, in een kapel, in uw achtertuin, in stille meditatie - is een gelegenheid voor dankbaarheid.

Wanneer de Ark van het Verbond naar Jeruzalem wordt teruggebracht, zingt de hele bevolking van Israël zijn dank. "Dank de Heer, want hij is goed, zijn liefde blijft voor altijd" ( 1 Kronieken 16:34 knipoog. Wanneer we ons op één lijn met God bevinden en op de Weg wandelen, is het een tijd om te danken. Het leven is vol, het leven is goed en zijn liefde blijft voor altijd bestaan.

Openbaring 7: 9-12  punten naar voren, 
de grote menigte in witte gewaden
Na deze zag ik, en er mij was voor een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie, stam, mensen en talen, staande voor de troon en voor het Lam. Ze droegen witte gewaden en hielden palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem: "Redding behoort toe aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam." Alle engelen stonden rondom de troon en rond de oudsten en de vier levende wezens. Ze vielen op hun gezichten voor de troon en aanbaden God en zeiden: "Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en kracht zijn om onze God voor eeuwigen ooit. Amen!" 


Bovenstaande heb ik overgenomen uit een onderzoek van Sarah M. Wells.

07 dec 2019 - bewerkt op 08 dec 2019 - 197x gelezen
Profielfoto van Thankful
Thankful, vrouw, 45 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende