Geven alle dingen reden tot dankbaarheid?

In de Bijbel las ik deze krachtige tekst: "God doet alle dingen medewerken ten goede, voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

Bovenstaande tekst kun je lezen in het nieuwe testament ( het vervolg van het oude testament) in het gedeelte genaamd Romeinen: hoofdstuk 8 vers 28.

In een andere vertaling lees ik: -ten beste.Dat betekent nog al wat! Er staat ALLE DINGEN!
Wat betekent God liefhebben?

En God die liefde is ( niet andersom), is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. – 1 Johannes 4:9-11.
Jezus zelf zegt hierover niet lang voordat hij terug zal gaan naar God, zijn Vader, wanneer hij spreekt tot zijn leerlingen:
" Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. "
Hij belooft en geeft hen later kracht om hem lief te kunnen hebben.

Terug naar ALLE DINGEN.


Mijn zoektocht naar een dankbaar hart is begonnen.
In mijn geheugen zoek in naar bewijs van hetgeen er staat. Alle dingen doet God ten goede/ beste medewerken. Hmmm.

Het lastige is dat wanneer we midden in een moeilijke situatie zitten, we het goede nog niet kunnen zien. Zelf weet ik dat het erg makkelijk is om alleen te zien naar je omstandigheden! Dat is een hopeloze situatie.
Maar het mooie is dat we het goede/ beste dus wel mogen verwachten! Kunnen we dan dankbaar zijn voor alles en iedereen? Wat is het goede/ het beste? Dat onderzoek ik later nog dieper in mijn verdere zoektocht te lezen, hier in mydiary. Want het kan niet de bedoeling zijn om al het lijden in de wereld zomaar te brengen onder de noemer: " God doet alle dingen medewerken ten goede/ beste voor hen die Hem liefhebben e.t.c. Het is geen goedkope plakpleister die we zomaar op al het lijden kunnen plakken.Eerst een mooi voorbeeld wederom uit de Bijbel. Het verhaal over Jozef:


Context

Jozef was de elfde van twaalf zonen die Jakob bij zijn vrouwen Lea en Rachel en hun dienstmaagden Zilpa en Bilha verwekte. Terwijl Rachel, Jakobs lievelingsvrouw, eerst kinderloos bleef en daarmee het lot van de aartsmoeders Sara en Rebekka deelde, was Lea, de minder geliefde vrouw, juist heel vruchtbaar en baarde zes zonen en dochter Dina. Het motief van de om de liefde van Jakob wedijverende vrouwen Lea en Rachel en de conflicten die dit veroorzaakte, wierp een schaduw vooruit op de verwijdering tussen Jozef en zijn (half)broers, die later tot een uitbarsting leidde.

Jeugd
Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. Bovendien had Jozef verteld dat hij gedroomd had dat de broers ooit voor hem zouden buigen.


Jozef wordt verkocht door zijn broers
Op zekere dag wordt Jozef er door Jakob op uit gestuurd om te kijken hoe het zijn broers vergaat, die op dat ogenblik de kudde hoeden bij Sichem. Terwijl Jozef op weg gaat, blijken zijn broers het plan te hebben opgevat hem te doden. Ruben, zijn oudste broer, heeft daar bezwaar tegen, want hij wil niet dat er bloed zal vloeien. Als Jozef zijn broers bereikt, wordt hij in een droge put gegooid, en wat later aan Midjanitische kooplui verkocht, die met een Ismaëlitische karavaan op weg zijn naar Egypte. De broers maken hun vader wijs dat Jozef door een wild dier is verscheurd.

Egypte
In Egypte komt hij in dienst van Potifar, een hoffunctionaris. Hij krijgt al gauw een leidinggevende positie in het huis van zijn meester. De vrouw van Potifar probeert hem te verleiden. Jozef gaat hier niet op in, waarna de vrouw hem beschuldigt van een verleidingspoging. Potifar gooit Jozef dan in de gevangenis.

Ook in de gevangenis krijgt Jozef al spoedig een taak. Tijdens zijn gevangenschap verklaart hij de dromen van twee andere gevangenen: de opperschenker en de opperbakker die bij de farao in onmin zijn geraakt: hij voorspelt dat de bakker ter dood zal worden gebracht en dat de schenker in functie zal worden hersteld. De voorspelling komt uit.

Als twee jaar later de farao een droom heeft, adviseert de schenker Jozef te roepen. Jozef moet vervolgens ook de dromen van de farao uitleggen. Jozef voorspelt dat er zeven jaren overvloed zullen komen en daarna zeven jaren schaarste en hij adviseert om een man aan te stellen die ervoor zal zorgen dat er tijdens de eerste zeven jaar graanvoorraden aangelegd worden. De farao vindt dat Jozef de juiste man is en benoemt hem tot grootvizier. Hij krijgt een nieuwe naam - Safenat–Paneach - en een vrouw - Asnat.

Als eenmaal de schaarse jaren aanbreken, blijkt dit niet tot Egypte beperkt te blijven, ook Kanaän zucht eronder en Jakob stuurt zijn tien oudste zoons naar Egypte om graan te kopen. Alleen zijn lievelingszoon Benjamin laat hij thuis blijven.

Hereniging met zijn familie
Bij aankomst in Egypte worden de broers door Jozef ontvangen. Jozef herkent zijn broers maar dat is niet wederzijds. Jozef beschuldigt de mannen van spionage, maar uiteindelijk besluit hij Simeon gevangen te zetten en de andere negen met volle graanzakken weer naar huis te sturen. Daarbij krijgen ze te horen dat ze de volgende keer hun jongste broer Benjamin mee moeten brengen.

Het laatste is slecht nieuws voor Jakob, want hij kan moeilijk van zijn lievelingszoon scheiden. Uiteindelijk geeft hij toestemming dat de broers weer naar Egypte gaan en Benjamin meenemen. Deze keer worden ze gastvrij ontvangen. Jozef geeft ze volle graanzakken mee, ook Simeon mag mee terug. Ze zijn nog maar net vertrokken, of Jozef beschuldigt Benjamin van diefstal. Nu houdt Juda een toespraak, hij zegt dat hij er alles voor over heeft om Benjamin vrij te krijgen. Dat is voor Jozef voldoende, hij maakt zich aan zijn broers bekend en nodigt de familie uit om zich te vestigen in de Egyptische provincie Gosen.

In de vierhonderd jaar dat de familie in het land Gosen verblijft zal deze aangroeien tot het volk der Israëlieten.

En nu de beroemde woorden die hij tot zijn broers sprak nadat hij zichzelf aan hen bekend had gemaakt, en zij bang waren omdat ze hem verkocht hadden: "Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terecht gekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden."


Ik merk dat ik er toch nog dieper in wil duiken.
02 dec 2019 - bewerkt op 08 dec 2019 - 167x gelezen
Profielfoto van Thankful
Thankful, vrouw, 45 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.   Schrijf reactie
  vorige volgende