47647117 Ineens vormen zij één front tegen díe én

QQLEQ
YOSEF ÈN
ZÍJ́ WÌLLEN HÈM EIGENLIJK LIEVER
VERMÓÓRDEN!?

Dat de Schrijvers
van het Verhaal over YÈSJ
VOORTDUREND OOK AAN YOSEF
GEDACHT HEBBEN, LIJKT ME
EVIDENT?

DIE ENE MÈNSCH
MÓET DÓÓD, ZÓVÉÉL IS AL
WÈL DUIDELIJK!
Hij die ons
een kritische spiegel voorhoudt,
móet mònddóód gemaakt
worden?!
Geestig natuurlijk
dat Yosef vervolgens wordt
doorverkocht, zònder dat ze het in de
gaten 🕳️ hebben?!
Yosef blijft,
in andere woorden,
zijn broers hun leven lang ‘achter-
volgen’!?
Degene
die zij geprobeerd hebben
om uit hun weg te ruimen is ineens verdwenen en met de leugen kunnen zij alleen nog
maar schuldig en bevreesd
verder….
Maar het mooie is
vooral ook wel dat DIT VERHAAL
VERDERGAAT met Yosef die ‘afdaalt
naar Egypte’!
HÈT
land dat straks
in het grote Exodusverhaal
als de ultieme metafoor geldt
voor ‘plek van be-
nauwdheid’!
DÁÁR
moet je dus
als mènsch niet
wìllen zijn?!!

DÁÁR MÓET je uit
bevrijd worden…
In díe zin
staat AeGYPTe óók voor
waar al die oudere broeders in
terecht gekomen zijn met hun haat en met
HÙN TWÌST!
Maar niemand
gaat het echt aan
om het te veranderen, behalve Yosef!
Híj dáált erin àf !?
En dan staat er
ook inderdaad steeds weer:
YaHWeH was
mèt Yosef?!
De verteller
wil daarmee zeggen:
dat wat Yosef DÓET ìs
beslìssend…
Híj dóet datgene
wat gedaan moet worden òm de wereld 🗺️
wèl een echte níeuwe TÓEKOMST
te kunnen meegeven!
Híj dáált àf
ìn dé èllènde èn de dood 💀
om vàn díe benauwdheid uiteindelijk ‘
n land van brood, van léven
te kunnen gaan blijven
maken?!
Waaròm treuzelt
Yosef zó met zijn broeders als er al
wel graan ìs èn àls
zij kómen?
Waarom al dit
zó schier eindeloos op de proef
blijven stellen?
Ik denk dat
Yosef inderdaad al z’n broeders
wil gaan blijven
testen!
Zijn zíj
wel ècht
veranderd?
Hèbben ze
het wel ìn zich
om wáre broeders
te worden?
Hóe zij zullen
blijven opkomen
voor de jongste van hèn🐔,
Benyamin b.v. zegt iets over hun betrouw~
baarheid!
Díe
betrouwbaarheid
wìl deze Yosef ontdekken en daarom
doet hij er dan dus ook zoveel langer over
om zich duidelijker aan hen bekend
te gaan maken…
MET ALLE
GROTE EMOTIES
DIE DÀT OP~
ROEPT!
Niet alleen
maar z’n broers zijn
tot op het bòt gegaan, ook hijzelf,
zo blijkt het?!
Er zàl pàs ècht
TOEKOMST ZIJN als wij ook
bereid zullen zijn om het Beest
ìn Ons ìn de Bèk
te kijken!
En zolang wij
dat béést eindeloos blijven ontkennen
of terzijde schuiven in al onze discussies over
de toekomst🔮van ÒNZE ‘eigen’ AARDE
zàl ‘t nóóit íets wòrden
met òns?!
Dat ìs
wat het Verhaal
ons leert… ÌN AFRIKA,
ASSUR EN BABYLON, CHALDEA,
DE EGYPTENAREN EN DE FENICIËRS,
Gazanen, GRIEKEN, HITTIETEN, Hollanders &
alle kleurige INDIËRS, JODEN & Kelten,
Laplanders, LETTEN, LIBANEZEN, Mongolen,
‘negers’/ommelanders, Polen, Querulanten
& de Russen, Serven & sippe Slaven,Turken,
Utrechtenaren, de UITVRETERS & Vlielanders,
wereldwandelaars, xenofoben, yup-
pen & ‘zombies’
van her en
van der?!

OK!
10 jun 2024 - bewerkt op 24 jun 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende