4759482 In ut OT spelen onvruchtbare aartsmoeders

DIE
GEEN QQLEQ
ZÓNEN (!) KUNNEN KRIJGEN
EEN BESLISSENDE ROL! TOEKOMST 🔮,
ZO WIL DAARMEE GEZEGD WORDEN,
IS NÍET IETS VANZELF~
SPREKENDS?!

Jouw
toekomst is een geschenk 💝
en komt op je toe! Maar als er dan wèl
een kindKÒMT 🧒👧👦, tegen de natuurlijke orde in, dan bestrijden die kinderen elkaar
v/d wieg tot
‘t graf?
Ook die strijd
tussen tussen Isjmaël en Yitschak
is dan wel schijnbaar voorbij, maar ook volgende generaties gunnen elkaar ‘t licht
in de ógen niet!
Ze kunnen ook
niet loskomen van elkaar,
omdat zij uiteindelijk
wèl hun wortels 🥕
delen met elk
ander?!
We zagen
al eerder & vaker
hoe moeilijk het is voor Sara en Avraham
om hun zoon Yitschak
te krijgen!?
En dan
krijgt dat verhaal
opeens een redelijk onbegrijpelijke twist?! In Genesis 22
lees je hoe ‘G D’
aan Avraham vraagt
om zijn zoon Yitschak te òfferen:
BAS VIND HET BEST WEL INGEWIKKELD
ÒM DÉ KÈRN VAN DIT VERHAAL NU NOG
GOED TE BEGRIJPEN.
HET OFFEREN
VAN DE MENSEN
WAS IETS WAT IN VEEL RELIGIES & CULTUREN VOORKWAM: bij het Vroege Hindoeïsme, oude Chinese godsdiensten, de oude Grieken & Romeinen, Kelten, Germanen & Azteken,
Maya’s & Inca’s
o.a.!?
‘t Lijkt
aannemelijk
dat er in de tijd waarin & op de plaats waar de TORA geschreven werd óók door volkeren
aan mensenoffers
werd gedaan?!
Maar
het verhaal
dat hier verteld werd,
gaat nu juist👍☑️ ✅ níet over ‘n God die letterlijk aan ‘n vader vraagt
om zijn kind👦te
offeren!
Want kinderoffers
worden in ‘t Oude Testament,
en vooral in ‘t Bijbelboek LEVITICUS,
ÓVERAL AL HEEL DUIDELIJK
VERÓÓRDEELD!
Dit verhaal lijkt dus
uiterst kritisch ten aanzien van volkeren
die nog goden aanbaden díe vróegen òm dit soort mensenoffers?
Avraham werd
in dit Verhaal wel
door G d op de proef gesteld en
àls hèt moment dáár ìs tegengehouden
door een 👼 ENGEL:
“AVRAHAM, AVRAHAM,
STREK JOUW HAND 🤚 NÍET ÚIT
NAAR DE 👦 JONGEN!”

Die engel 😇 v/d Héér
zegt tegen Avram dat híj zíjn enige zoon
nu níets aan moet doen, waarop Avraham wèl een ràm offert in de plááts
vàn Yitschak!
Dé VRÁÁG WÀS
DÙS VÓÓRÀL: BEN JÍJ́ BEREID OM JOUW TOEKOMST, NÈT ÀLS JE VERLEDEN,
LÒS TE LATEN?
DÀT ÌS HÈT
GEHÉIM VÀN
DÌT VERHAAL…
ÒF
VERTÁÁLD NAAR
O.A. GAZA NU EN HIER 👈:
kàn HAMAS ÓÓK NU VAST AL ZEGGEN
‘sorry,
‘t spijt ons,
want we hebben nu
opnieuw ↪️ grote fouten
gemaakt, en
we zullen stoppen
met mensenkinderoffers
voortaan, iedereen vrijlaten
en op alle mogelijkheden ingaan
om èchte vrede ☮️ ✌️
te gaan blijven sluiten
in deze hele middenaardse
streek tussen de rots
van Gibraltar 🇬🇮 & Hongkong 🇭🇰
en Taiwan 🇹🇼 aan toe
inclusief Noord-Korea 🇰🇵 en
Zuid-Korea 🇰🇷, Japan, China 🇨🇳
🇷🇺RUSLAND🇷🇺 &
de rest’


OK!
27 mei 2024 - bewerkt op 12 jun 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende