47514/‘67Het gedonder & GEBLIKSEM met misinterpre-

QQLEQ~
TATIE EN
WAT DAAR DE
GEVOLGEN VAN ZIJN,
BEGINT DUS EIGENLIJK AL
VÓÓR ÈN ÌN ZO’N VERHAAL OVER
‘N SLANG IN ‘T PARADIJS
IN GENESIS 3?!

Door verwarring te scheppen &
te jongleren mèt die wóórden verdraait
de drakerige slang de intentie daarvan èn dáárméé dé wáárheid!?

Sterker nog, híj lòkt EVA uit met de gedachte dàt haar ogen nu toch wel eindelijk ook wel
geopend zùllen gaan wòrden dóór dìt éten vàn die vrùcht (niet ‘n appel zoals al vaak
verteld werd) èn “ZÍJ́ ZÙLLEN ÀLS GÒD ZÍJ́N DÍE UT VERSCHÌL KÈNT TÙSSEN GOED
& KWÁÁD” want díe stèm verleidt de mens om dolgraag ook alles wel te willen
& te mógen & daarmee nu al met al
zo zíjn menselijkheid
te òntstíjgen?!
Vervolgens
eet Eva samen met Adam
van de verboden vrucht & òp dàt moment ‘verandert àlles
vóór àltíj́d!? De belofte van die naam ‘DE BOOM VAN DE KENNIS
VAN GOED EN KWAAD ‘is niet méér’, die kwetsbare naaktheid ìs wèg
èn de mènsch voortáán schaamt zich blijkbaar ook al voor ‘de ànder’ òp hèt momènt
dàt zíj zíj́n gáán zijn gaan “luisteren náár díe verwàrde(r)”! Dóór dé vrùcht vàn déze bóóm
te éten, ìs hèt óók dé bóóm vàn hèt kwáád gewòrden… Daarom ontdekken zij dat ze naakt zijn
en verbergen zich voor elkaar èn voor ‘G D’?
De humaniteit ligt aan diggelen!
G d
kan de mènsch
niet meer vinden en roept daarom ìn die Túin:
“MÈNSCH, WÁÁR BÈN JE?” ‘n Róep die ook vandaag de myDídag
nog uiterst actueel blijkt als je ziet hóe wíj vàn díe tuin
‘n ware rotzooi maken! Dé mènsen schámen zìch
vóór wíe ze zijn…
En als G d vraagt
òf zíj soms van dìe bóóm
gegéten hèbben, geeft Adam alras
eerst de Schuld aan CHAWAH, waarop zíj
op haar beurt die slàng
de schùld geeft?
Hèt òpen,
VRÍJE, AARDSE PARADIJS
IS NÚ AL “VÈRZÍEKT DÓÓR DÉ MÈNSCH”
die zich láát verléiden door ‘n stem
die zich laat verleiden dóór
een stèm die hen aan
het twijfelen brengt,
verder verwart
èn verléidt

Simpel
toch: zelfs
een klein kind kan
al die Witwas~
boodschap
doen?

OK!
07 mei 2024 - bewerkt op 24 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende