47511/‘64I/d synagoge kennen ze ‘n 3-jarige cyclus

VAN
DE QQLEQ~
TORA, WAARIN IN
3 JAAR ALLE VIJF BOEKEN
VAN MOSJEH WERDEN GELEZEN?
En als ze daarmee klaar zijn,
beginnen ze weer van voren af aan!
Zó werd het begin geherinterpreteerd
met de kennis die je na het lezen van de gehele Torah òpgedaan hebt?
Door de ervaring van het lezen en hèrlézen
van alle verhalen verandert ook
de betekenis van
het begin!
Je
gaat met
de níeuwe kennis
de oer~oude verhalen
wéér ànders
lezen?

Je hebt de Torah dus
nóóit ‘úit’…
ÒM HET NIEUWE TESTAMENT TE KÙNNEN BEGRIJPEN
MOET IK DUS BEGINNEN MET DÍE ÉÉRSTE ZWARE, DÒNKERE BOEKEN VAN HET OUDE!
Althans, zó zóu ìk ze in éérste instantie omschrijven? Àd roept DÀN:
‘ZWÁRE, DÒNKERE BOEKEN? Héérlijke verhálen zijn het, met inder-
daad àf èn tóe wat passages die niet geschìkt zíjn
voor tere zieltjes, maar zoals ook REVE al zei:
“EEN BÓEK MÓET JE OP ZIJN
HÓÓGTEPUNTEN
BEOORDELEN!”

Als ik ‘n willekeurige bijbel
open-sla, zie ik die eerste 5 boeken
aan het begin van een heel lànge líjst staan?
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri & Deuteronomium, in ‘t kort: dé Tora!
Ad: ‘Genesis is ‘t eerste boek in de Bijbel: díe náám, zoals aan zovéél boeken i/d BIJBEL,
is er láter aan gegeven & betekent “WÒRDING”!
In ‘t Hebreeuws heet dit eerste boek
BERESJIET,
naar ‘t eerste woord vàn de Bijbel,
dat zo-iets betekent als:
“IN BEGINSEL”,
“TEN ÉÉRSTE”!
In onze Staten~
vertaling staat ‘t als volgt:
“IN DEN BEGINNE
SCHIEP ‘G D’ DE HÉMEL ÈN DE ÁÁRDE!”
Dìt scheppingsverhaal is ‘n poëtisch beschreven VISIOEN
óver àlles wàt ‘n Mènsch nódig heeft
òm tòt zíjn, háár of hèt RÈCHT
te kunnen komen…
HÓE
je als mèns kùnt wòrden wíe jíj ìn begìnsel bènt?
‘t Is géén geologische geschiedenis van de creatie van moeder Aarde!
Hèt HÓÓGTEPÙNT van ‘t scheppingsverhaal is de schèpping van de mèns op ‘de zesde dag’!
Je zou kunnen zeggen dat in de 5 ‘dagen’ dáárvóór bijna àlles in gereed-heid werd gebracht
òm díe mènsch tevoorschijn te kunnen laten komen, nèt zóàls ook voor de komst
van ‘n kind liefst éérst de babykamer in orde gemaakt moet worden,
zodat ‘t kìnd ‘n véilig, fíjn plèkje kríjgt?
De dúisternis móet wíjken
òm hèt Lìcht tevóórschijn te kùnnen láten kómen……
En de wateren moeten wíjken òm ‘n véilige Plèk òp áárde ònder de hémel
te kùnnen wáárborgen.
De zevende dag is ‘t sjabbat,
wat de diepere betekenis heeft:
hèt ÉÉRSTE wat ‘n mènsch namelijk moet leren als we tevoorschijn zijn gekomen,
ìs: ÒPHÓUDEN!? SJABBAT betekent letterlijk

“òphouden”, “staken”!
?!
ALS ALLES
OP AARDE GEREED IS, MOET DE MÈNS
VOLGENS DIT ‘EERSTE’ OERVERHAAL blijkbaar ook weer
VAN OPHOUDEN WETEN? Dáár lìgt dé sleutel
òm vòlledig mènsch te kùnnen zíjn!”
Het is volbracht! It’s OK?
Stop worrying:
accept…

OK!
07 mei 2024 - bewerkt op 23 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende