47507 Je móet belangrijke woorden hàrdòp úit-

QQLEQ~SPRÉKEN,
NÈT ZÓÀLS MUZIEKSTUKKEN
GESPÉÉLD MÓETEN WÒRDEN ÒM
DE NÓTEN TE HÓREN?

Er zijn
weinig mensen
die bij het lézen van de partituur dezèlfde emotionele
èrváring kunnen hebben als wanneer het
ten gehore wordt
gebracht!

is het óók
met de woorden in de Bíjbel?! Grote delen van de bijbel zijn
òpgeschréven òm hàrdòp vóórgelézen te worden
voor een publiek

Het wóórd
kòmt tot léven
àls je hèt hàrdòp mèt èlkaar léést!?
De Bijbel is niet in de eerste plaats bedoeld om in stìlte, àlléén, gelezen te worden,
maar júist òm te functioneren bìnnen dé Rúimte
van een Geméénschap
van Mènschen

De teksten
hebben in die zin
een gemeenschap~stichtend karakter:
de teksten geven ons een aanleiding tot Gesprèk, tot het stèllen van Vrágen!
Met name de Joodse traditie van het voorlezen van de bijbel ín de Synagoge gaat gepaard
met het LERNEN IN HET LEERHUIS! De synagoge wordt in het Jiddisch
ook wel SJOEL (of SHUL) genoemd, wat natuurlijk meteen doet denken
aan het Duitse woord voor SCHOOL, SCHULE!? Bijbelse teksten
vinden gehoor als ze VERTËLD ÈN aan ons
UITGELEGD worden ín dé situatie
vàn NÚ, waardoor er zodoende
nú Nieuw Licht vàlt òp de be-
tékenis vàn de
woorden?!
DE
WOORDEN VAN G D
GEBEUREN PÀS ËCHT ÀLS ZE GELÉZEN ÈN BESPRÓKEN
BLIJVEN WORDEN mèt èn
DÓÓR MENSCHEN…
Het Woord
ìs dùs een lévend Iets
dàt dingen in gang zèt: je moet die woorden WILLEN
EN KÙNNEN HÓREN, ZODAT ZÍJ́ ÓÓK
HÙN ÚITWÈRKING KÙNNEN
HÈBBEN ÌN
ÒNS…
In díe zìn
ligt er dus ook
een andersoortige invulling
van woorden als “Kanaänitisch, Fenicisch, Filistijns, islamitisch” èn
“Hebreeuws, joods, christelijk”? Het gaat nu níet meer alleen maar om ‘n “locatie, handelsbeleving, migraties en afgedwongen richtingsbepaling”, maar juist om “dé ìnhoud,
het waarheidsgetrouwe blijven invullen & de
uiteindelijke verwerkelijking”
‘wereldwijd’!

engel
06 mei 2024 - bewerkt op 22 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende