4745740 ‘Het zoeken naar waar wij vandaan komen is


GEEN
QQLEQ~NATUURKUNDIGE
OF SCHEIKUNDIGE ZOEKTOCHT,

HET IS MEER EEN FILO-SOFISCHE OF THEO-LOGISCHE ZOEKTOCHT?

Dàt úitgangspunt verandert alles!

In de bijbel gaat het niet om natuurkundige verklaringen…

Het scheppingsverhaal gaat niet over hoe een god
de hele aarde en de hemel in elkaar heeft geboetseerd:
die talloze verhalen willen ons graag iets leren over wat een mens nu nodig heeft om mens te leren worden en vooral menselijk te blijven?

In díe Verhalen brengt G d licht waar er duisternis is geweest en aarde waar mensen kopje-onder gaan in
de wateren!

In de Bijbel is er een voor ons steeds weer ietwat vréémde G d druk bezig om zíjn mènsen òp het echte rèchte been te helpen zetten, ook al zien zij dàt vaak zelf al met al nu zo zelf nòg níet?

Daar gaat hèt Scheppings~Verhaal óver:
het is een verhaal dat vertelt wàt een mènsch nodig heeft om een mènsch te worden!

En wàt ìs dàt DÀN?

Nou, in de eerste plaats dus licht, want in de duisternis kàn díe mènsch níet léven…

En vervolgens dus aarde als grond onder onze voeten, want in de chaoswateren gaat een mènsch ten onder…

En wat die mens vooral ook nodig heeft is ook een dag van leren ophouden: de zevende dag als rustdag?

Anders wordt de mens verzwolgen door de tijd!

Kortom, ìn dàt scheppingsverhaal worden niet, zoals vaak gedacht, een hemel en een aarde ìn èlkáár gezet…

Dus de verwerping van die briljante natuurkundige dat er geen G d kàn bestaan omdàt hèt in de logica van de natuurkunde niet pàst, is gedaan met de aanname dat er in de Bijbel ook gesproken wordt van een scheppende God in natuurkundige zin.’

Dus probeer alsjeblieft te zien hoe wij dingen in elkaar gaan steken keer op keer: ook filistijnen, Feniciërs, Palestijnen, Kanaänieten, Hebreeën, joden, Arabieren,
Afrikanen, Aziaten, Europeanen, indianen, Chinezen, mongolen, Koreanen, Japanners, religies, ideologieën,
theorieën, wetenschappen, kunsten & wijsheid in plaats van geweld, koeienhandel, landjepik, nomaden, kolonisten, volken, stammen, rassen, tot slaaf gemaakten,
blanken, kleurlingen, veroveraars, bezetters, pausen, heethoofden, wetenschappen, schetenwappers, kunstenaars, wijsneuzen, hebzuchtigen,
primitievelingen, poppenkasters,
dictatoren & opperbaasjes
alom


cool!
25 apr 2024 - bewerkt op 10 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende