47441 Martelaarsbloed Nieuwe Kracht? De NAAM


CHRISTEN
WAS VERBODEN!

EN ELKE QQleQ~
CHRISTEN LIEP VOORTDUREND RISICO
AANGEKLAAGD TE WORDEN DOOR IEMAND DIE
~ om wat voor reden dan ook ~ iets
tegen hem had!?

Die situatie
leidde sporadisch tot perioden van spanning
en zorgde ervoor dat de kerken ‘n zeer voorzichtig beleid voerden
om hun leden niet in gevaar
te brengen?!
Naarmate er
meer christenen waren
die liever stierven dan hun geloof àf te zweren,
raakten de andere gelovigen meer onder de indruk van het belang
van hun zelfopoffering?
De lessen
die SP PAUL nagelaten had,
dàt dé kern van het christelijke geloof gelegen was ìn de kruisiging en wederopstanding van YESJOEA en dat de christenen hem konden kennen
en konden délen ìn zíjn lijden en kracht van die wederopstanding,
werden zodoende een ware Bròn van Moed en van
het Vertrouwen
voor Allen!
Net
als PAUL SP
verheugden de martelaren er zich in
om het Offer van Yehosjoea te mogen délen en sommigen onder hen
waren blij zó te mogen sterven èn zó ook náder
tot deze ‘gezalfde’
te komen?
Jaar in jaar uit
gingen de christenen mèt òpgehéven hoofd ‘de dóód ìn’!
Later begon men in de levens van deze martelaren goed materiaal te zien
om preken op te baseren en op jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten
werden verslagen van processen, verklaringen van ooggetuigen
en vaak ook vrome verzinsels
voorgelezen?!
Ook op
andere manieren
werden deze heilige doden herdacht:
er werden kerken gebouwd op plaatsen waar martelaren begraven lagen,
net als vroeger Kapellen waren gebouwd ter ere van
de plaatselijke helden!?
Soms was er
een schrijn met relikwie,
een stukje stof van kleding, een deel van een bot
of een ander gebruiksvoorwerp.
HOE
MEN INDERTIJD
OVER DE MARTELAREN DACHT
WORDT DUIDELIJK GEMAAKT DOOR DE GRIEKSE SATYRICUS LUCIANUS?
Hij vond dat de daden van die mensen eerder blijk gaven van dwaasheid
dan van moed! Honend schrijft hij: “DIE ARME DONDERS MAKEN ZICHZELF
EERST WIJS DAT ZIJ VOOR ALTIJD ONSTERFELIJK ZIJN!
DAAROM TROTSEREN ZIJ DE DOOD EN GEVEN ZIJ
ZICHZELF VAAK VRIJWILLIG
AAN?!”
“Daar
komt bij
dat hun eerste
wetgever hen ervan
overtuigd heeft dat zij allen
broeders zijn als zij het bestaan van de Griekse goden
ontkennen en beginnen om die gekruisigde
sofist te aanbidden en
volgens zijn wetten
te leven!?
“Daaròm
koesteren zij ook
voor alles minachting
en vinden zij dat
alles van íeder-
één is
…“!?

knipoog
22 apr 2024 - bewerkt op 06 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende