47439300 De christelijke gemeenschappen vielen dus

NATUURLIJK
OOK ONDER
DIT QQleQ~VERBOD,

MAAR VOOR HEN MAAKTE DAT
NIET VEEL UIT, WANT UIT PLINIUS’ BRIEVEN BLIJKT DUIDELIJK DAT HET
EEN HALSMISDRIJF WAS ALS JE ZELFS MAAR DE NAAM VAN CHRISTEN DROEG!
Veel mensen werden daarom voor de legaat gesleept op grond van deze aanklacht, soms aangebracht door bepaalde personen, soms ook door anonieme brieven…
Plinius vat de situatie bondig samen:
“IK VROEG HEN OF ZE CHRISTENEN WAREN EN ALS ZE DAT TOEGAVEN VROEG IK HET HEN NOG TWEE KEER, WAARBIJ IK MET STRAFFEN DREIGDE?
ALS ZE DAN VOLHIELDEN LIET IK ZE TERECHTSTELLEN!”
Zó eenvoudig was het blijkbaar!
De christenen die beschikten over het Romeins staatsburgerschap werden naar Rome gevoerd om dáár berècht te gaan worden!
Kortom:
Domitianus strafte íeder die de Romeinse goden niet erkende!
Trajanus vervolgde de christenen alleen als zij, na aangebracht te zij, weigerden
om hun ‘bij’-geloof àf te zweren?
Hadrianus deed hetzelfde!? In 135
sloeg hij de Tweede Joodse Opstand neer:
DUIZENDEN joden
werden gedood of tot slaven gemaakt
& Judea zou dus voortaan Syrië-
Palestina heten:
zoiets werkt
blijkbaar twee millennia
dóór en
dóór


cool!
21 apr 2024 - bewerkt op 06 mei 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende