47345Verzadigd peinsden ze over de woorden van hun


QQLEQ-MEESTER,
ONDER HET LICHT VAN
FLAKKERENDE OLIELAMPEN
IN DE KOELE LENTE~
NACHT?

Ze stelden Yèsj vragen
en beloofden hem hun trouw,
maar Yesjoe voorspelde dat uitgerekend
de ozo toegewijde SJIMON PETRUS, hóezéér hij ook
bezwoer voor Yehosjoea te willen sterven 💀,
voordat de haan🐓zou kraaien al driemaal
zou loochenen dat híj
hem kende?
Het was wel duidelijk
dat de gebeurtenissen elkaar nu al
steeds sneller zouden gaan
blíjven opvolgen!
In die laatste uren
sprak Yesjoe de apostelen bemoedigend toe:
zij moesten ondanks alles tòch hun bestemming vinden
in het dienen van de héle
mensheid?!
Zelfs in hun allermoeilijkste
momenten konden ze vertrouwen
“op de komst van G d’s KÓNINKRIJK op deze
aarde zoàls in de hemelen“ want hij zou het hen
ten geschenke gaan geven & zij moesten ook blijven vertrouwen
op zijn ‘wederkomst’ èn zich ook na z’n dood alleen nog maar
door de Heilige Geest Gods “laten leiden”
voor de rest van hun héle leven tot
in ‘gods eeuwigheid’!
In ‘n Lànge Monoloog,
opgetekend door Yochanan,
beveelt Yesjoea z’n leerlingen:

‘DAT JULLIE ELK ANDER NÈTZÓ ZÙLT
BLIJVEN LIEFHEBBEN, NÈT ZOALS IK OOK JULLIE
HEB LIEFGEHAD! WANT JE KUNT GEEN GROTER 💔 LIEFDE HÈBBEN
DÀN DÉZE, DÀT WE ÒNS LEVEN GEVEN VOOR ONZE VRIENDEN?!
JULLIE ZIJN M’N VRIENDEN, ALS JE DOET WAT IK
JULLIE AANBIED!’
Hun pad zou niet Zó
Èrg gemakkelijk blijken te zijn,
maar ze zouden wel ‘n diepe en onverstoorbare vrede
kunnen blijven gaan vinden & KOESTEREN
op die wijze!?
Hij die
op het punt stond om nu al
verraden te worden zei:
“WELISWAAR LÉÉF JE OP DE WERELD 🌍
IN VERDRUKKING, HÈB GOEDE MOED: IK HEB
DEZE WERELD OVERWONNEN!“
Daarna
richtte Híj
zijn blik ten Hémel & bad hij voor de apostelen,
die hij de wereld ìnzond net zoals zijn vader
hem de wereld in had
gestuurd:
“WIJD HEN
ZO AAN JOU TOE:
WANT ALLEEN JOUW
WOORD IMMERS
ÌS ZO DE ECHTE
ALLER ENIGSTE
WÁÁRHEID?”
Kortom,
‘t zat hem hóóg
blijkbaar al zo’n 30 jaar
voor en na dìt gebeuren
TÙSSEN DEZE VADER
VAN VELEN EN ZIJN
VRIENDEN VAN
HEDEN?

engel
29 mrt 2024 - bewerkt op 17 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende