47341251 Zèlfs toen ut gevaar toenam wees Yèsj er


ZÍJN QQLEQ-
LEERLINGEN NOG OP
DAT DE ZAKEN ANDERS LAGEN
DAN HET LÉÉK?

Zéker,
híj zou óók gedood worden & verslagen líjden,
maar daarop zouden grote vernietigingen vòlgen!

De groep reisde elke dag heen en weer naar de Stad
& bracht daar de dag door tussen de imposante marmeren
zuilen van de Tempel...

Maar,
waarschuwde Yèsj,
‘geen steen zal nog
op de andere gelaten worden,
alles zal worden verwoest!’
De toekomst zag er
steeds onheilspellender uit?!
De leerlingen moeten zó onder de indruk
zijn geweest
door al deze gebeurtenissen
dat zij aanvankelijk nog niet goed doorhadden
wat Yehosjoea ALLEMÁÁL nog meer
tegen hen zei!?

Hij sprak over beproevingen
die eraankwamen, het verraad, zijn reeds aangekondigde
dood 💀 en tenslotte de voorspelling dat ook de Tempel van Herodes de GROTE Nabateër verwoest zou gaan worden! Dat leek nog steeds niet erg op de messiaanse verwachtingen, zoals díe al vele eeuwen in de harten van Menschen lééfden?! Enkelen van hen waren misschien nog wel in leven, tóen Yeroesjalayim in 70 AD/na Chr.
werd verwoest...

Na ‘n “definitieve” belegering van vele maanden
door 80.000 soldaten van keizer Titus werd ook HÈT trotse mìddelpunt v/h Jodendom ✡️ ingenomen en door die veroveraars in brand gestoken! Ook van dè Tèmpel bleef nog maar nauwelijks íets Óver. Denkend aan zijn eigen naderende dood 💀 ~ zo verhaalt Matai ~ waarschuwde Yèsj die leerlingen dat ook zij gingen sterven 💀, hoewel zij nog niet wisten wanneer zij zouden gaan
worden ‘opgeroepen’?!

Beschreef Yesjoea ook al
de dag dat dè Menschenzoon àllen voor zich zou verzamelen en, als een ware HERDER, ook de bokken van de geiten
zou scheiden...

Op dat moment
zou hij allen verwelkomen
in HÈT koninkrijk G ds, allen die hongerigen hadden gevoed,
dorstigen gelaafd, vreemdelingen onthaald, naakten gekleed & zieken en gevangenen bezocht, want, ‘àl wat jullie gedaan hebben voor één Dezen geringsten van mijn broeders,
dat hebben jullie ook gedaan voor MÍJ‘!.

DAARENTEGENOVER ZOU HIJ HÈN
DIE WEL ZULKE DADEN VAN BARMHARTIGHEID NAGELATEN HADDEN HET EEUWIG VUUR INZENDEN, WANT ‘ALLES WAT JULLIE NIET VOOR DE GERINGSTEN GEDAAN HEBBEN,
HEB JE OOK NIET
VOOR MIJ GEDAAN’?

Mysterieuze,
mystieke, religieuze, gecompliceerde
uitspraken die aldushoogstwaarschijnlijk ook al verder terùggaan dan de ‘eerste mensen, zoogdieren, vogels,
insecten 🦟 🕷 🐜, planten 🌱,
oerwezens & vissen....

Twee dagen voor
dat ”Laatste Paasfeest” zat Yèsj te eten bij Sjim’on de Melaatse
in Beth Anië, toen er daar een vrouw binnenkwam met een kruik vol kostbare nardusolie, die zij hem
over z’n hoofd goot...

Sommigen van de aanwezigen
vonden ‘t maar zonde, die zalf had zeker meer dan 300 Dinar op kunnen brengen die dan aan de ’àrmen’ hadden kunnen worden gegeven? ‘n Dàgloner verdiende maar één Dinar per dag! Maar Yèsj zei: “HET IS TOCH ‘N GOED WERK DAT ZIJ AAN MIJ HEEFT GEDAAN?! Want de armen hebben jullie altijd al wel in jullie midden en hen goed behandelen met weldaden, wanneer je het maar wilt; maar Mij heb je weldra
niet altijd bij 🐝 je?!“

DÉZE VRÓUW HAD DUS
ÉIGENLIJK ALS HËT WÁRE ~ zo vertelde hij hen ~ ZIJN HELE LICHAAM GEZALFD AL VOORDAT HET BEGRAVEN
ZOU GAAN WORDEN...

VREEMDE VERHALEN?

Mijn vader was 30 Jáár jong
toen hij een half jaar voor m’n geboorte werd gedood
door zo’n ‘vijandelijke kogel’ hier vlakbij.
Zoveel mensen van alle leeftijden: onophoudelijk, dagelijks,
overal door armoe, ziekte en geweld... Tóeval, honger, dorst, geweld & wat al niet... Dùs miljarden Mènsen, jaren, leeftijden, omstandigheden, dromen, daden, liefde, haat... Jonge Mor in de jaren 60 heen en weer liftend naar het andere eind van de 🗺 wereld, hitte, kóu, landen, seizoenen, ontmoetingen...
En soms lijkt het wel
alsof ik het nu pas begin te ‘snappen’,
begrijpen en Beter te beseffen (Of juist niet?)... levendige dromen/visioenen... alle ooms en tantes zijn onderhand (allang) overleden, resten neven en nichten, kleinkinderen,
foto’s, nieuws, GAZA, NEGEV, SINAÏ, DODE ZEE,
STEDEN, DORPEN, COMMUNES, LANDEN, TALEN, BOEKEN,
FILMS 🎥 & een bont mengsel van alles wat je maar kunt tegenkomen dag en nacht:
planten, dieren, mensen,
“aliens”, migranten, vluchtelingen permanent?
Sterrenstelsels, zonnen, manen, sterren, planeten, kometen ☄️ Kogels, bommen, granaten, natuurrampen, kiezen delen horen zien denken 🤔 💭 water wolken ⛅️ ☁️ sterren 🌟 ⭐️ ☀️ 🌑
ufo? Hoezo... “Kweenie”
......

knipoog
27 mrt 2024 - bewerkt op 15 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende