47339249Opwinding: Gééf de keizer wat hem toekomt!


DE QQLEQ-
OPWINDING RONDOM DE AANKOMST
VAN YÈSJ IN DE STAD YEROESJALAYIEM SCHIJNT
SNEL TE ZIJN BEDAARD?
Er kwam nog steeds geen spectaculaire ommekeer!
Volgens MAT & LUKE ging hij gewoon alsmaar door met ‘t geven van onderricht in de Tempel?!
Yochanan zegt al wel dat hij nog steeds terneergeslagen was & zich door het volk van Israel afgewezen voelde!?
Zoals steeds weer probeerde men hem op zijn eigen woorden té vàngen...
‘t Gìng er niet alleen om hem ‘n debat te laten verliezen!
Soms waren de strikvragen van Schriftgeleerden en Farizeeën wel oprecht, maar soms ook waren ze als regelrechte
uitdaging bedóeld!
Zó werd hem ook gevraagd òf ‘t éigenlijk wèl JÚIST was 🧺 dat de Jóden ook aan de keizer van Rome belasting moesten betalen, aan die onderdrukker & aanbidder van al die valse goden
& godinnen?
Als hij dit goedpraatte zou hij hun tirannie bevestigen en dat zou dan dus ongetwijfeld slecht vallen bij het Vòlk!
Maar als hij die belastingen veroordeelde zouden de Romeinen hem beschuldigen van verraad?
Yèsj vroeg ze om hem ‘n zilveren munt wilden laten zien die als belasting betaald werd: nogal ‘n opmerkelijk àntwoord Omdat te zó concréét was 🧺!
‘n Zilveren dinar, ‘n munt die in Gallië werd geslagen, moet in Palestina toen uitzonderlijk geweest zijn?
Er stond ‘n afbeelding van Tiberius op.
“VAN WIE IS DEZE BEELDENAAR?” VRÓEG Yèsj.
Het enige antwoord was:
“VAN DE KÉIZER!”
‘t Àntwoord van Yèsj sloeg die ondervragers met stomheid:
‘GEEF DAN AAN DIE KEIZER WAT DE KEIZER TOEKOMT EN
AAN G D WAT VAN G D IS!’
De Farizeeën, Sadduceeën & Herodianen,
bereikten niets tegenover zoveel ontwapenend vernuft & ze besloten dus om tegen hem samen te gaan spannen?!
In feite het oude liedje van weleer:
overal waar men nog samenleeft ontstaan er allerlei meningsverschillen over van alles en nog wat?!
Wie heeft gelijk en wie niet?
Hoe bewijs je dat?
In laatste instantie
dus haast altijd weer met geweld,
listen, intriges, valsspelen, moord en doodslag of
het dreigen dáárméé!
De kunst 🖼 is het dus
om paden en wegen te leren begaan
die de ergste ellende 😖 kunnen
voorkomen.....?!

OK!
27 mrt 2024 - bewerkt op 15 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende