47330 Een menselijker leefbaarheid als levenswijze

TOEN
BEREIKTE YÈSJ
HET QQLEQNIEUWS DAT
ZÍJN GOEDE VRIEND ELAZAR,
DE BROER VAN MARTA & MIRYAM,
ZÍEK WAS EN TWEE DAGEN LATER
SPRAK HIJ TOT Z’N LEERLINGEN:
“Laten we teruggaan naar Judea!”
De leerlingen vreesden voor hun leven
en waren bang dat Yèsj bij zijn terugkeer gestenigd
zou gaan worden?!
Tot dan toe was hij waarschijnlijk nog niet gepakt omdat hij
zo populair was onder ‘t volk van Yeroesjalayim!?
Misschien hadden zijn tegenstanders in zíjn afwezigheid
hun krachten gebundeld?!
Maar Yèsj zei dat zijn vriend ELazar dood 🧺 was & dat hij
nu naar hem toe moest...
Nu was ‘t niet SP die z’n mond opendeed maar Thomas,
met wie vaak de draak wordt gestoken omdat hij niet geloofde
in de ‘wederopstanding’?
“Laten wij ook gaan!”, sprak deze tot de andere discipelen,
toen die aarzelden, “om met hem te sterven...”!
Allen samen nu vertrokken ze naar ‘t dorpje Beth Anië aan de rand
van de woestijn van Judea op de oostelijke helling van de Olijfberg.
Toen ze ‘r aankwamen waren de dorpelingen in de rouw.
Marta kon Yèsj al wel ontvangen, maar Miryam was Zó overstuur
dat men haar moest overhalen het huis uit te komen!
Zij viel neer aan de voeten van Yesjoea:
Hij huilde ook terwijl hij allen voorging naar het graf!
Je kunt je wel voorstellen hoe de familieleden & vrienden van El’azar
zich voelden?
Voor de ingang van het graf lag een grote steen.
Wat moeten ze hebben opgekeken toen Yehosjoea sprak:
“NEEM DIE STEEN WEG!”
Marta, de meest praktische van de zusters,
zei dat Lazarus al vier dagen dood was en dat het
er dus wèl moest stinken?
Zijn lichaam was op de normale manier in geurige oliën gebaad
en in fijn linnen gewikkeld, maar balsemen deden de Joden niet?
Yèsj híeld èchter aan! Hij bad tot God & sprak:
“ELAZAR, KOM NAAR BUITEN!”
Zo vervulde hij z’n belofte aan Miryam dat zij ‘G ds heerlijkheid’ zou zien.
Kort daarop vertrokken Yèsj & z’n leerlingen naar Efraïm,
‘n afgelegen plaatsje op ‘n heuvel, zo’n 18 kilometer ten noordoosten van Yeroesjalayim!
Ondertussen was het Sanhedrin buiten zichzelf
over deze ‘opwekking’ van Lazarus 🥴?
Zo’n gebeurtenis zou ‘t volk ertoe kunnen brengen om deze Léider
te volgen in ‘n zoveelste opstand, zo vreesde men, en dàn zouden
de Romeinen wel moeten gaan ingrijpen?
De hógepriester KAYFOE, zei het aldus:
‘... dat ‘t beter voor u is, dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk tenondergaat!’
De voornaamste zorg gold de oude machtsstructuur
èn dé Openbare Orde op dat moment.
Men besloot dus om nu Yehosjoea liefst zo snel mogelijk
uit de weg te ruimen?
Volgens Yochanan gaven de hogepriesters & de farizeeën
het bevel dat ieder die wìst waar YESJOE verbleef dat terstond moest melden, zodat ze hem subiet gaan konden arresteren!?
De gezagsdragers v/d Tèmpel twijfelden al duidelijk
geen moment meer aan dat er nú wel weer ‘n Leider als Yesjoe
naar de Stad 🌃 zou komen nu er zich zóvéél mensen verzamelden
om Pesach te komen vieren?!
Intùssen bereidde Yèsj zijn leerlingen voor op de dingen
die stonden te gebeuren!?
Hij was daar heel duidelijk over:
“WIJ TREKKEN NU OP NAAR YEROESJALAYIM:
WANT DAAR ZAL AAN DE MENSENZOON ÀLLES VERVÙLD WORDEN,
WAT ER DOOR DE PROFETEN GESCHREVEN IS!
HIJ ZÀL AAN DE HEIDENEN WORDEN OVERGELEVERD & BESPOT, MISHANDELD EN BESPOGEN WORDEN!
ZIJ ZULLEN HEM GAAN GESELEN EN TER DOOD BRENGEN,
MAAR OP DE DERDE DAG ZAL HIJ ALWÉÉR VERRIJZEN!”
Déze verklaring werd des te geheimzinniger
door die raadselachtige benaming ‘MENSENZOON’,
die Yèsj voor zichzelf koos?!!!
Over de betekenis hiervan is men het zelfs nú nog steeds niet eens?
Het kan
een verwijzing zijn
naar de beschrijving van een Visioen
in het boek vàn Daniël van ‘n ‘hémelse figuur’ die de eeuwigdurende heerschappij zou krijgen, maar ‘t kan ook ‘n poging zijn
om af te rekenen 🧮 met het beeld
dat het Volk had van
de ‘messias’?
Yèsj had het vaak
over deze “MENSENZOON“
als hij sprak over het lijden dat híjzèlf zou moeten
gaan doorstaan!?
‘t Lijkt dus
‘n bondige manier te zijn om het beeld
van ‘n “LIJDENDE MASJIACH” te trachten
over te brengen?

engel
25 mrt 2024 - bewerkt op 14 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende