47328 Overspelige Vrouwen & Blinde Mannen Onderweg

AL
VÉLE QQLEQMALEN

PROBEERDEN FARIZEEËN EN
SCHRIFTGELEERDEN YÈSJ IN ZIJN
EIGEN WOORDEN TE VERSTRIKKEN OM
ZO AAN TE TONEN DAT HIJ
VAN DE OUDE WETTEN
OOK AL HELEMAAL
NIETS WÌST!?

Níet alleen lukte dat niet, volgens
de euangelies slaagde Yèsj ÈR zèlfs steeds weer in om zo’n debat
tot ‘n wijze lès te maken?
Ook vergat hij de menselijke kant van de zaak nooit!
‘n Verháál uit Yoch 8:1-11 over ‘n overspelige vrouw👩toont dit aan:
OP ‘N DAG STOND YÈSJ IN DE TEMPEL TE PREKEN,
TOEN ENKELE SCHRIFTGELEERDEN & FARIZEEËN MET ‘N VROUW
BIJ HEM KWAMEN!
Om hem al met al nu
Zó op zijn eigen woorden te vangen vroegen zij:
‘GOEDE wijze meester, deze vrouw is al op heterdaad betrapt!
Nu heeft Mosjeh ons in de Wet ook duidelijk bevolen om zùlke vrouwen te stenigen! Maar Gíj, Wàt zeg jij hiervan?‘
‘t Is bekend dat Yèsj zondaars in bescherming nam,
maar àls Hij nu zou zeggen dat ze moest worden losgelaten
zou hij hun oudere wetten immers ook schenden?
Zwijgend draaide YÈSJ zich om & knielde neer!
Hij schreef met z’n vinger in ‘t zand? (Sommige latere teksten verklaren dat hij ‘de zonden van elk van hen opschreef.’) Ten slotte stond hij op
& keek HÈN aan!
“LAAT DEGENE ONDER U DIE ZONDER ZONDE IS,
HET EERST EEN STEEN OP HAAR WERPEN!”
Hierop hadden de aanklagers en hun omstanders niet veel te zèggen & één voor één verdwenen zij.
‘t Was ‘n gevàt antwoord?
Bovenal was dit
het antwoord van een man
die bij ‘t uitleggen van de Wet ‘n zéker medeleven
met de overtreders toont.
Tóen Yesj opkeek
stond de vrouw daar helemaal alleen,
totaal verbluft nu over die onverwachte redding van ‘n gruwelijke dood!‘“VROUW, WAAR ZIJN ZIJ?” vroeg hij. “HEEFT NIEMAND U VEROORDEELD?”
“NIEMAND HEER!”
Toen zei Yèsj tot haar:
“OOK IK VEROORDEEL U NIET; GA HEEN, ZONDIG VAN NU AF AAN
NIET MEER!”’
Bij 🐝 zùlke gelegenheden konden deze tegenstanders
Yesjoea nog níet te pakken nemen?
Maar er deden zich andere situaties voor,
vaak rond z’n weigering om de sjabbatdag te gaan
blijven heiligen op precies dezelfde wijze waarop de schriftgeleerden ervan meenden dat hun letterlijke uitleg van de Tien GEBODEN
precies al die zaken volgens hun mening voorschreven?
Kortom,
die tendens is Zó wel vaak heel duidelijk!
Men verschilde blijkbaar op heel erg veel punten
over de uitleg van al die Verhalen & Heilige Schriften,
van voor geboorte tot en met
na de dood!
Geen wonder
als je vele tientallen
eeuwen rondzwerft door het Héle Nabije &
Midden Oosten en alle andere
Vèrre landstreken over
die hele
wereld?
Nog steeds dus
dagelijks steeds meer vluchtelingen,
burgeroorlogen, leerzame militaire acties, bezettingen,
Martelingen, massa-executies, ontvoeringen, bombardementen,
hersenspoelingen, fake news, hackers, drones & hoogstmerkwaardige experimenten via fanatieke neonazistische dictatoriale Dracula’s als Vlad RasPoetin, Kim Jòng Oenen, Xi jing pingpongers, Donald Duck Trumps en dergelijke grote en kleine betweters, menseneters &
plegers van de meest gruwelijke wandaden
wereldwijd?
Advertenties,
reclamecampagnes mede mogelijk gemaakt
door kapitaalkrachtige doordrijvers,
met dwangmatige drogbeelden
van shit Óveràl &
Telkens Weer
....

gaap!
geschokt
liefdesverdriet
25 mrt 2024 - bewerkt op 12 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende