47327245 Voordat hij verder kon gaan wierp zich ‘n

QQleQ-JONGEMAN
VOOR HEM OP DE GROND
EN VROEG HEM HOE HIJ HET EEUWIGE LEVEN
KON VERWERVEN?!
Tóen YÈSJ zei
dat hij zich dan aan de Tien Geboden moest
blíjven houden zei de man dat hij
dat altijd al gedaan hàd!

Toen keek YÈSJ
hem liefdevol aan en sprak:
‘Één ding ontbreekt u dan nog; ga verkopen alles wat je nu bezit
en geef dat aan de armen? Want daarmee ZÙL je een ware schat
in de hemel bezitten! En kom dan terug
om MÍJ te blijven volgen!’
Maar die jongeman
liep zorgelijk weg, want híj hàd
véle bezittingen?!
Yehosjoea
draaide zich om
& sprak tot z’n leerlingen:
“VOOR ‘N KAMEEL 🐪 🐫 IS ‘T GEMAKKELIJKER
OM DOOR HET OOG VAN EEN NAALD TE GAAN,
DAN VOOR EEN RIJKE OM IN HET KONINKRIJK
VAN GOD TE KOMEN!”

Tóen zij
dit hoorden
maakten z’n leerlingen zich grote zorgen en
ze vroegen hun leermeester wie er dan eigenlijk
nog Wèl zóu kunnen
worden gerèd?
YÈSJ stelde HÈN gerust:
“DIT ALLES LIGT NIET
LÀNGER MEER IN DE MACHT VAN MENSEN,
MAAR WEL IN DIE VAN GOD: WANT VOOR ‘G D’
IS ÀLLES MÓGELIJK!”
Tóen SP
hèm eraan herinnerde
dat zij allen al wel alles opgegeven hadden
om hèm te kunnen volgen antwoordde YÈSJ:
“... ER IS NIEMAND DIE HUIS, BROERS, ZUSTERS,
MOEDER, VADER, KINDEREN 👶🏽 OF AKKERS OMWILLE
VAN DE ÉNIGE BLIJVENDE BOODSCHAP PRIJSGEGEVEN HEEFT,
OF JE ONTVANGT NÚ, IN DEZE TIJD, HET HONDERDVOUD
AAN HUIZEN, BROERS, ZUSTERS, MOEDERS, KINDEREN EN AKKERS,
ZIJ HET OOK WEL GEPAARD MET VERVOLGINGEN,
EN IN DE TOEKOMSTIGE WERELD
HET EEUWIGE LEVEN!?
Want vele ‘eersten’ zullen ‘laatsten’
èn veel laatsten ook eersten
zijn?!”
‘t Kàn dus best wel zijn
dat, zoals Yoh schreef, YÈSJ kort voor ‘t Loofhuttenfeest
in Yeroesjalayim aankwam ~ dus in het najaar,
de herfst?
De andere EU’s
geven ‘n afwijkende tijdsindeling
& die spreken v/d Lente, kort vóór PESACH?! Hoe dan ook,
hij trok weer heel veel aandacht èn hàd ‘T openlijk a/d stok
met de farizeeën èn vóóràl
de SADDUCEEËN!
Al met al
was dit Alwéér
Zó’n Periode van grotere spanningen,
vertelt YOH de evangelist! De mensen vroegen:
‘Hóe komt deze man toch aan zoveel kennis zonder ooit
Normaal onderricht ontvangen te hebben? [Het schijnt dat
deze Yehosjoea nooit bij een grote leermeester of WIJZE i/d LEER
was gewéést, wat in die tijd dé geijkte manier is geweest
om zèlf zo’n Geleerde
te worden!?]
Zíj wilden dus vooral
ook ‘n heel erg duidelijk antwoord:
“ALS GIJ DE MASJIACH ZIJT, ZÈG DAT DAN
OOK RONDÚIT!”
De ‘normale’
gezagsdragers schrokken zich ‘n hoedje
van zíjn ìnvloed onder HÈT VÒLK, dat blijkt ook wel uit ‘n commentaar dat YOH opgetekend heeft: ‘Is dìt niet de man die ze zoeken te doden?! En zíe nú eens: hij staat hier alweer eens volkómen ongestoord
VRÍJUIT te preken & men ZÈGT
hèm níets!
Zou
ook de Overheid
nu werkelijk al erkend hebben,
dàt híj dé Messias
ìs?
Ééns
op ‘n kéér
keerden TEMPEL-
WACHTERS die door
de priesters & de farizeeën erheengestuurd
waren om hem nu eindelijk eens òp te
pakken ook onverrichterzake zake
terug met lege handen, zijn
woorden hadden zelfs
HÈN blijkbaar
‘overtuigd’?
OFZO!

cool!
25 mrt 2024 - bewerkt op 11 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende