46274221 Èlk Nieuw Sektelid Onderging ‘n Zeer Uit-


VOERIGE
QQLEQ~PERIODE

van toetsing en indoctrinatie
om aan een íeder te bewijzen
dat hij die éér WÁÁRDIG🧺
wàs?
Na ‘n jáár
kreeg Híj Zíjn Klééd: lendendoek,
wit linnen gewaad èn ‘n kleine bijl! {Dìt veelzijdige
werktuig was behalve ‘n soort van bewijs van zíjn lidmaatschap,
tevens ‘n sanitair hulpmiddel!
Alvorens zich te ontlasten
maakte ‘n Esseen/Chassied met die bijl
‘n flinke kuil, die hij dan later weer goed dichtgooide?!}
Nòg twee jaar lang behoorde het nieuwe lid dan tot deze
eenvoudigste ràngorde: hij baadde en werkte wel met de anderen
mee, maar mocht nog niet aan de maaltijden deelnemen!
Dan kwam er ook ‘t ogenblik dat híj
al z’n aardse bezittingen aan
de Orde schonk?!
Aan
de INITIATIETIJD
was dàn pàs ‘n einde gekomen!?
En de volgende stap, ‘t àfleggen van
de Gelofte, hield een zeer serieuze
verplichting in?!
Kortom:
Dé Zúiveren
Van Hàrt! MAT
5:8...
Na die
initiatieperiode legde
ieder lid ‘n gelofte voor ut Léven àf:
Bij deze Gelofte werd plechtig gezworen
voor altijd vroom te zijn tegenover ‘G d’, voortaan
altijd “rechtvaardig te gaan blijven handelen” tegenover
de mensen & onrechtvaardigheid te haten, nóóit anderen
te benadelen, nimmer te liegen of te stelen, voor je eigen broeders & zusters geen enkel geheim meer te hebben èn nimmer deze
‘geheimen van de orde’ aan buitenstaanders
bekend te maken!
Die leerstellingen
van ‘t Esseens/Chassidisch
staan bijna allemaal reeds uitgewerkt
op ‘n bijna 2 meter lange perkamenten Ròl,
die van ca. 100 BCE dateert! De randen MÓGEN dan
door de tand des tijds aangetast zijn, tòch geeft die Rol àl ‘n
opvallend tamelijk volledig & nauwkeurig overzicht Wetten
& Ideologie van deze Óude
Dudes Joodse Sekte?!
Zo wordt
er bijvoorbeeld
‘n aantal rituelen &
Gemeenschappelijke Activiteiten
zo duidelijk mogelijk omschreven & vóór
exempel eveneens de straffen vermeld die ‘r allemaal op
bepaalde vergrijpen stònden, bv. op liegen,
godslastering & spugen tijdens
bíjeenkomsten!
I/d
allereerste plaats
moest hij àlle kwáád úit de wèg gaan
& z’n gedàchten uitsluitend blijvend concentreren òp àlles wàt héilig
en góed ìs?! Dit was ‘n úiterst serieuze dagelijkse ‘eeuwige’
verplichting!?
Hij
accepteerde er
een heel leven mee
dat ook heel véél strenger was dan
dat der Sadduceeën &
Farizeeën!
VOOR DÍE
ESSENEN/CHASSIDIEM
WAS ZUIVERHEID IN ALLE
GODSDIENSTIGE RITEN EN MOREEL
HOOGSTAAND GEDRAG NOG LANG
NIET VOLDOENDE!
‘T GING UITEINDELIJK
ÒM VOLSTREKTE REINHEID ÈN
VROOMHEID VAN DE MENSCHELIJKE ZÍEL:
Esseense Teksten maanden al die
menschen telkens wéér:
ALLEEN OPRECHTHEID
EN NEDERIGHEID VAN
ZIEL KÀN PÀS
ZÒNDE WEER
GOEDMAKEN
...

engel
OK!
12 mrt 2024 - bewerkt op 03 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende