46273 Déze Gemeenschappelijke Maaltijd Benadrukte


DE
QQLEQ~ÉÉNHEID
VAN DIE GROEP en hùn àfzondering van de verdorven wereld 🗺,
maar vormde ook een blíj voorproefje
van de feestmaaltijden die hier met de Komst van dé Mesjiach zouden samengaan!

Het Éten was dan al met al nog wèl karig eenvoudig en de stemming serieus ernstig in de chaotische opstandingsdecennia van ‘n beweging maar ‘t gezamenlijk breken van het brood werd zó een heilige daad, netzo als de vroege christenen ‘t tesamen delen van 🥖 brood & wijn 🍷 beschouwden als een herinnering aan hun aller Laatste Avondmaal zo als Yehosjoea ‘t met z’n vòlgelingen, discipelen/leerlingen & vrienden had gevierd, op die allerlaatste dag dat ze zo alsnog samen hadden kunnen zijn in verwachtingsvolle vreedzame veelbelovende vrijheid & liefde ondanks de vijandige bezettingen,
wrede collaboratie,
heidense machten
& zotte krachten
binnen het schijnbaar oppermachtige ‘eeuwige’
Romeinse
Rijk
🤑...

geschokt
12 mrt 2024 - bewerkt op 02 apr 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende