46188/‘69 De Aartsvaders èn Mosjeh werden dan ookQQleQ


VÁÁK GEZIEN
ÀLS GROTE CULTUURHELDEN,
DIE ENORME BIJDRAGEN GELEVERD HADDEN
ÁÁN HET ONDERWIJS EN AAN DE VOORUITGANG
VAN HET MENSELIJK
RÀS?!
‘n Schrijver als Artapanus ging zelfs zóvèr dat híj Mosjeh vergeleek met MUSAEUS, DÉ 👨‍🏫 LERAAR van Orfeus in de Griekse mythologie!
Hij beweert dat Mosjeh
het schip, de werktuigen
om water te putten,
wapens & de filosofie uitgevonden heeft?!
Hij was verantwoordelijk voor
de gestructureerde verdeling van AeGYPTe, voor hun priesterlijke geschriften èn zèlfs hun plaatselijke
Góden!
De Grieken
waren al gewendliefdesverdrietverliefd
liefdesverdrietkiss om deze waardevolle uitvindingen aan goden toe
te schrijven!
HIJ
maakt van dit gegeven gebruik om de tradities van Israël meer aanzien te verschaffen!
Artapanus is
niet de enige die de geschiedenis v/d Jóden beschreef, maar hij was wel degene die de meest verregaande conclusies eruit trok!
‘t Gróte aantal Griekse heldendichten bracht de Joodse dichter PHILO (niet de filosoof) ertoe om ‘n moeilijk heldendicht te schrijven, dat JERUZALEM héét
......
In dit werk probeert híj
de Bijbelse geschiedenis ná te vertellen in de vorm van ‘n Grieks HELDENDICHT DE JODEN heet, geschreven door een zekere THEODOTUS, werd vooral weer de nadruk gelegd op de STRENGE EERBIEDIGING VAN DE JOODSE
WETTEN!!!?

cool!
QQLEQ
gaap!gaap!
17 feb 2024 - bewerkt op 27 feb 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende