46180 Op ‘n typisch gymnasium nam de lichamelijke
QQleQ
OEFENING ZOALS
GEZÈGD, EEN BELANGRIJKE
PLÁÁTS IS!
Er werd
dan ook
meer tijd doorgebracht
op ‘n groot, door zuilengalerijen
omgeven open terrein dan in
de studie-vertrekken er-
omheen!
De naam
‘gymnasium’ komt
van GUMNOS, ‘t Griekse woord voor ‘naakt’,
omdat de jongens tijdens de lichamelijke oefeningen
geen kleren meer
aanhadden
.....
Toen er
in de jaren voor de opstand
van de Makkabeeën ook in Yeroesjalayim ‘n gymnasium
gevestigd werd, waren de gevóelens
van vele Joden
gekwetst!
De
Joodse wijsgeer
Philo van Alexandrié
daarentegen zag júist de positieve
waarden van zo’n dergelijk
opvoedingsinstituten?
Philo
prees de ouders
die de lichaam en van hun
Eigen Kinderen lieten trainen ‘door
middel van het gymnasium en de scholing
die daar wordt gegéven, zódàt zíj daardoor méér
spierkracht kregen & ‘n
betere conditie!
Want
díe leerling
krijgt zo ‘t vermogen om
zichzelf te vertonen en te gaan
blijven vertonen & te bewegen met
‘n gemak, dat wordt gekenmerkt dóór
gratie & méér
elegantie’!
In de
grote steden
wèrden dááròm verscheidene gymnasia
gebouwd, vaak om verschillende leeftijdsgroepen te kunnen gaan blijven onder-
brengen?
De jongens
zijn dááròm dan
ook gewoonlijk verdeeld
in drie groepen:
kinderen
(van 7 tot 14 jáár),
secundaire leerlingen of ‘efeben’
{15 tot 17 jaar}, èn jongemannen [van 18
tot 20 jaar]!
En in enkele
steden, zoals in TEOS in Klein-Azië,
richtte men de gymnasia zó ìn
dat er ook meisjes naar
tóe konden
gaan!?
De directeur,
een onbezoldigde functionaris,
was vaak één van de allerbelangrijkste hoog-
waardigheidsbekleders van zo’n stad, ietwat rijker
burger die gedeelten van de uitgaven voor zijn rekening
kon nemen en in ruil daarvoor de eer had
om ‘GYMNASIARCH’
te zijn!
Het
feitelijke beheer
en het onderwijs in de scholen
was aldus in handen van
lagere functionarissen
...
engel
15 feb 2024 - bewerkt op 25 feb 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende