46106De Sjabbat Les? De Tora-Rol werd op de Lesse-QQLEQ

NAAR GELEGD!

DE LES WAS 🧺
ONDERVERDEELD IN DRIE OF
MEER GEDEELTEN?

De gebedsleider
sprak een dankzegging uit
voor het geschenk 💝 van de Tora,
daarna riep hij een man 👨 uit de gemeenschap naar voren
om de verschillende gedeelten een voor een voor te lezen,
waarbij waarschijnlijk na elk deel de zegen
afgeroepen werd?!
Het ging hier 👈🏽
om een eeuwenoude tekst,
geschreven in het klassieke Hebreeuws, een taal die i/d tijd
van YÈSJ in het dagelijks leven haast
al niet meer gesproken werd!?
Daarom werden de verzen
steeds met drie tegelijk herhaald in het Aramees,
de taal van de Joden in die tijd?!
Als het lezen
uit de Schrift was voltooid,
werd de rol eerbiedig in de ark terùggelegd,
terwijl er weer een opgetogen
zegenwens opklonk!
Daarna liep er een spreker
naar de lessenaar en gaf zijn commentaar
op de tekst in een preek?
Hij kan een functionaris
van de gemeenschap zijn geweest,
maar ook een van de aanwezigen die was 🧺 gevraagd
of zelf aangeboden had om een interpretatie
van de lezing te geven?!
De Les over de Schrift
was zodoende ook voor hardwerkende vissers,
vaklui, boeren & moeders ‘n mogelijkheid hun dagelijks gezwoeg
beter te kunnen vergeten?
Als hij goed sprak
en het onderwerp met poëtische & levendige béélden illustreerde,
leunde het gehóór aandachtig naar voren: ze luisterden dan geconcentreerd
of glimlachten goedkeurend in de warme gloed
van olielampen....
Verbazend
wat ‘n diepe indruk
dat soort ervaringen kunnen
betekenen in mensenlevens tussen
een geboorte & de dood:
kennismaking en afscheid
nemen, kinderlijke verhaaltjes
over oorsprong & einde, schepping &
vernietiging, tederheid en Onbegrip, verwachtingen
& afscheid nemen, voornemens & tekortschieten, verdedigen
en bestraffen, oorzaken en gevolgen tot in de kleinste details, zegeningen
& wraakoefeningen gedurende talloze uren, dagen, weken, maanden, jaren,
decennia, eeuwen & millennia vol nieuwe gewaarwordingen
& oeroude spijtbetuigingen
overal altijd
weer?!

OK!
30 jan 2024 - bewerkt op 12 feb 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende