46104/147Geestelijk Leven: De Thorah Was Voor De

QQLEQ

JÓDEN DÉ
BRÒN VAN ÀLLE
KÈNNIS?
De synagoge was
🧺 niet alleen een plaats waar
erediensten werden gehouden,
maar ook waar onderricht gegeven werd!
De Joden lééfden in een hellenistische wereld 🗺 🌎 🌏 🌎 & namen dus elementen over van de Grieks-Romeinse cultuur...
Íeder joods Kìnd was er zich al vroeg van bewust dat ‘t hoorde tot ‘n wereld met ‘n diepgeworteld religieus leven, dat heel erg intens beleefd werd?!
Ook in zo’n dorpje als Natseret moeten al zelfs de allerkleinsten onder hen iets van de opwinding hebben ervaren die i/d lucht trilde als ze op ‘n sjabbat {de zevende dag) in ‘t vroege daglicht met hun ouders naar de synagoge gingen, waar alle Joden uit de omgeving bijeenkwamen?
Ze stonden of zaten op banken🏦langs de muren & keken naar de dansende vlammetjes o/d zevenarmige kandelaar, die naast de lessenaar stond op ‘n Verhoging!
De synagoge was zó gebouwd dat al de gelovigen hun blik altijd op Yeroesjalayim gerìcht hadden, als je de Dienst bijwoonde?
De Gebedsleider op de sjabbat was geen priester, zoals i/d Tempel!
Evenmin was hij noodzakelijkerwijs al één v/d ALLERÓUDSTEN uit de gemeenschap of de chazan, dé functionaris die met ‘n stoot op de ramshoorn ‘t begin van de sjabbat aankondigde?
Hij was 🧺’n volwassen man 👨 uit de Gemeenschap die dóór de week wellicht als timmerman, boer, of pottenbakker de kost verdiende!
Hij stond op ‘n Verhoging, terwijl Híj de Gemeente vóórging òp Déze speciale zevende dag van de week, die “G*D” als ‘n terugkerende verplichte rustdag
aangewezen had.
Omringd door minstens tweehandenvol met studenten met gebedsdoeken op het hoofd, tijdens de bijéénkòmst in de onderrichtsruimte v/d synagoge buigt ‘n oudere leraar zich achter z’n lessenaar in ‘t Licht v/d Olielamp over een perkamenten rol met één v/d boeken v/d Thorah?
In de eerste eeuwen werden dergelijke groepsdiscussies over dé WÈT nog een vast onderdeel v/h godsdienstonderwijs!
De ouwe Mòr herinnert zich de éérste & laatste keer in het Israëlisch Bnei Brak: synagoge met ‘n bar mitswa in 1992, uitgenodigd zonder eigenlijk er voldoende van te weten of genoeg Ivriet te kunnen spreken of te begrijpen? Maar de indruk bleef hangen!
29 jan 2024 - bewerkt op 11 feb 2024 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende