45803 De Verbondstheologie was eerst aangevuld met

QQLEQ

‘HULPHYPOTHESEN’ EN
later met ‘n dualistische
& eschatologische theologie!
Onenigheid
over de canon
leidde ertoe dat sommige Joden meenden
dat een echt Joodse koning uit het huis van
De Vereerde Dawiedewiedewied ‘n rol speelde
òm hèt héil te kunnen bereiken, terwijl d’r dus nu
weer anderen waren die dit juist nu
wìlden ontkennen?
In de oorspronkelijke Verbondstheologie
verwierf een volk van uitverkorenen het land, maar later bestond die belofte
uit het eeuwig Léven van
een individu!
HÈT héil,
de genezing die ooit voor àlle Joden gegolden hàd,
leek nu voortaan veeleer beperkt tot ‘n steeds alweer veel kleinere groep
die zich in het bijzonder aan dé Wèt had gecommitteerd &
andere speciale verplichtingen
was aangegaan! "
Uiteraard waren de Joden het oneens over ‘n precíeze aard dáárvàn?!
De Farizeeën namen bijvoorbeeld
de reinheids~regels op zich, die eigenlijk gòlden
voor de priesters, terwijl anderen juist kozen voor geweld:
deze boodschap van Makkabeeënboeken is dan ook dat ‘t wáre VERBÒND juist typisch gewapenderhand móest worden verscherpt voortaan
èn dat wie nu niet meer meevocht
voor & door zijn rechten
veeleer verspeelde?
De Sekte
v/d Dóde Zoutzeerollen
éiste dat háár leden een eed aflegden
om dé Wèt te blijven volgen zoals
deze geloofsgemeenschap
die uitlegde!
Die ingezworene
trad daarmee tóe
tot ‘n zgn. “Nieuwe
VERBOND” met
“G D”
...

OK!
20 nov 2023 - bewerkt op 06 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende