45798/103 Zoàls G d beschikte over engelen, comman

QQLEQ

DEERDE DIE
DUIVEL BOZE
GEESTEN!
De mens
had dus alleen
nog maar te kiezen
🦷 🦷 tussen
‘DE TWEE
WEGEN’!
Op de ene
hielpen engelen hem
om zich voortaan te houden
a/d Wetten
van G d?
Zó’n íemand
verrichtte al met al
vóóràl góede werken &
behield zijn plaats i/d wereld
die nog zou komen {haOlam ha Ba},
maar op die andere weg is hij naar de ondergang gevoerd door de
knechten van Belial,
de Grote
Ba’al!
‘n Zelfde
dualistisch wereldbeeld
vinden we i/d al genoemde
Gemeenschapsregel
!
Die oude aarde
is dus bewoond geworden
door ‘kinderen der duisternis’ & de ‘kinderen v/h Lìcht’, terwijl op kosmische schaal de ‘de géést v/d Wáárheid’
& de ‘géést v/h onrecht’ zijn
gaan blijven strijden
Òm de zielen van
alle mensen?!
Dit dualisme
was 🧺 misschien niet de Énige Ontlening aan de Iraanse geschiedenis?
Ook ‘t Idee
dat die mensen zo
na hun dood worden ‘beoordeeld’
èn nu vervolgens naar ‘t paradijs - ‘t woord is Perzisch - gaan òf naar de hel, komen we dus vanaf die Perzische tijd steeds vaker al tegen in
de Joodse wereld!
Als leden
v/h Uitverkoren Volk
konden Joden ook al zo nu
hun aanspraak maken op ‘n vòrm van heil, maar ‘t accent verschoof
van ‘n claim op Het LÀND
naar recht op ‘n plezierig
en eeuwig
leven?
Van de Perzen
werden ook enkele concrete voorstellingen geleidelijk óvergenomen Óver hóe DÀT hiernamaals eruit zou kunnen zien:
in de wereld die nu daarna
nog komen zou zouden de nieuwe mensen met hun lichaam
‘uit de dood’ wel gaan
‘Opstaan’?!
In feite
lagen er in het Jodendom ✡️
nu reeds twee theologische módèllen:
in het ene Stond het Symbóól al centraal v/h Verbond & was ‘t heil aards
& ‘hemels‘ gegarandeerd,
maar i/h andere moest
de gelovige z’n redding verdedigen in ‘n kosmische strijd tussen ‘t
goed & het
Kwaad!?

‘t Aanvankelijk
Optimisme was zó doende
verdwenen en de nadruk bleef al verschoven vàn ‘t “Uitverkoren Volk”
in de rìchting van ‘t
‘individualisme’?!
‘t Meest hete twistpunt
vandaag de myDidag is aldus zo nu
ook tùssen racisme, fascisme & allerlei verwante extremismes
& ons ‘vrijblijvend’
individualisme?
Zwart-wit discriminatie
via conservatisme, nazisme & fanatisme èn ‘t ‘vrijgevochten’ bestaan van vrienden
àls Yochanan de Dóper & Yehosjoea
de Genezer, Bevrijder
& Vervolmaker!

Zou je
kunnen
zeggen
......

blozen
18 nov 2023 - bewerkt op 04 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende