45796102 Dàt de Judese koning die niet overleefde,


QQLEQ


RÍEP DE
VRAAG OP WAAROM
GOD ZICH NIET GEHOUDEN
HAD AAN DE AFSPRAKEN?

Ook deze kwestie
won alweer ‘n kwart eeuw later
nogmaals aan urgentie toen de Babyloniërs Yeroesjalayiem innamen
& haar elite van ‘t ‘Uitverkoren Volk’ indrukwekkend
deporteerden!

De Joden
gaven verschillende antwoorden op deze vraag
hoe dìt nu weer had kunnen gebeuren?

De auteur v/d laatste hoofdstukken in 2 KONINGEN
híeld het erop dat G d nòg àltíjd uiterst vertoornd was 🧺 over alle misdaden
van Yosjia’s grootvader 👴 Manasjeh?!

De profeet Yechezkel daarentegen
méénde dat Joden hadden gezondigd door allerlei vreemde goden te veréren &
👉Dááròm HERSTEL alleen nog maar mogelijk was 🧺 als men die eigen verantwoordelijkheid voortaan erkende!

WÉÉR ‘n andere visie had degenen
die de KLAAGLIEDEREN componeerden:
zij wezen beschuldigend naar de valse profeten! In feite heeft men hier te maken
met hulphypothesen om ‘n oeroude theorie te willen handhaven
die door al de féitenallang was weerlegd!

De ballingen keerden terug nadat de Perzen in 539 BCE
‘n eind gemaakt hadden aan de Babylonische heerschappij?

De gebeurtenissen hadden echter ‘n vraag díeper dóen inzinken
die verder ging dan die naar de reden van Yosjia’s dood of het waarom v/d deportatie:
dus waaròm tròf het kwaad (ook) goede mensen?

Je kon toch niet altijd & eeuwig je grootvader
of al die falende religieuze leiders verantwoordelijk gaan blíjven stellen?
Soms Moest je dus haast wel blijven constateren dat ècht àlle regels van ‘t Verbond waren nagevolgd èn dat G D zich blijkbaar dus nu alzo toch nog
niet híeld áán al die
afspraken!?

gaap!
18 nov 2023 - bewerkt op 04 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende