45794 ‘t Léven van een Jood was dus gezégend:

QQleQ

DE REGELS
WAREN NIET TÉ
ZWÁÁR EN HET 🧅 UITVOEREN
ERVAN LAG NIET BUITEN ‘T BEREIK
VAN GEWONE STERVELINGEN?!
De auteur
van de GEMEENSCHAPSREGEL,
één☝🏽van de bij QUMRAN gevonden teksten,
vertrouwt erop dat als wij wankelden, Gods Genade al wèl Ònze Redding zou
zijn, & dat als wij struikelden, òns rècht gegrond blééf
Òp Gods Gerechtigheid!
Toen was de ‘Gemeenschapsregel’
geschreven voor ‘n sekte, maar óók àndere Joden dàchten er nú zó alóver, zoals Yochanan de Dóper en Yehosjoea uit Natseret
en Kfar Nachum?!
Zo staat bijvoorbeeld
in een traktaat uit de farizese traditie
dat ‘àlle Israëli deel hebben aan de wereld die nog zal komen,
want er staat geschreven
“HET VOLK TELT ENKEL NOG RECHTVAARDIGEN:
ZIJ ZÙLLEN HET LAND VOORGÓED
BEZITTEN”!!’
Die tèkst
vervolgt weliswaar MÈT uitzonderingen, maar
het uitgangspunt is duidelijk & zelfs
over die uitzonderingen
was discussie
mógelijk?!
In principe was 🧺’n JOOD al zeker van zijn redding!?
REDDING: ‘n Cruciaal Begrip!
In de antieke godsdiensten
was er vaak sprake van: zo vereerden de Grieken Poseidon als De REDDER,
omdat ook al de zeegod hen ooit tijdens een zeeslag
te hulp zou zijn geschoten.
De oudste
Joodse verhalen hebben het
over G D die mensen schept naar zijn evenbeeld
& gelijkenis, ‘n redder van vluchtelingen, overlevenden
van overstromingen, Exodus & al wat er nog op volgde
tot op de myDidag
van vandáág?
ASKLEPIOS redde je
van alle ziekten en je gebreken, ZEUS van je vijanden & de Tweelingen ♊️ van de verdrinkingsdood: ook al de koningen, die destijds goddelijke eerbewijzen ontvingen, aanvaardden ‘redder’ zo nu
als erenaam!
Àl deze vormen van redding waren heel concreet?
Bij de Joden
had ze daarentegen
‘n meer abstract karakter,
dat werd aangeduid met allerhande
omschrijvingen die niet meteen begrijpelijk zijn:
die redding híeld in dat ‘n jood deel uitmaakte van de wereld
die zou komen (HAOLAM HABA), zijn recht mòcht uitoefenen,
kon blijven vertrouwen op De ERFENIS,
Het LAND zou beërven
en/of Het LEVEN
ook deelachtig
zou zijn!
Sprak je niet
over individuele verwachtingen
maar over die van ‘t VÒLK als Gehéél, dàn kon men het hebben
over ‘het herstel
van Israel‘!

OK!
17 nov 2023 - bewerkt op 03 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende