45790Volgens de traditie had G D ‘n tweede verbond


QQLEQ

GESLOTEN MET
AVRAM, EN DITMAAL
HAD HIJ TOEGEZEGD DAT
Avrahams àfstammelingen ooit ook
het beloofde land van Kanaän
zouden bezitten?!

Afgezien van
‘G d’s’ vermeende Toezegging
om deze wereld 🗺 🌍 🌏 🌎 niet opnieuw
helemaal onder water te zetten, is GENESIS niet concréét
over ‘t Verbond dat ‘G d‘ via NOACH sloot
met deze hele mensheid!?

In de 3e eeuw AD/NC
noemt de verzameling van rabbijnse wijsheid die bekendstaat
als Tosefta wel zeven Noachitische Geboden! Als ook de niet-Joodse volken
deze onderhouden, dan hebben ook zij ‘n plaats verdiend ‘in de 🗺 wereld die nog komen zal’!
Dàn moeten ze wèl: 1. Gerechtshoven instellen!
2. Zich voortaan onthouden van godslastering,
3. geen afgodendienst, 4. geen ontucht, 5. geen moord, 6. geen diefstal &/of
7. ‘t Éten van vlees dat is gesneden van ‘n levend dier!


‘t Is onduidelijk wanneer
dit zevental precies is vastgelegd, maar het lijkt er sterk op
dat ook de auteur v/d Handelingen v/d Apostelen
er al naar verwijst?!

Het derde verbond,
gesloten met Mosjeh, híeld in dat G d zou komen ‘wónen’
tussen zijn mensen! Om dat mogelijk te kunnen maken, konden zij zich daarom
dus ook maar het beste blijven houden aan een aantal duidelijke regels,
die samen 3 hoofdstukken vormen
i/h boek Exodus?!

Dat Verbond was
🧺 een generatie later vernieuwd, zo viel te lezen in Deuteronomium,
en toen waren er alweer zo’n 17 hoofdstukken nodig
om díe geadviseerde levenswijze
kort te beschrijven?

En omdat de Joden
aan het begin van onze huidige jaartelling
alle vijf boeken van Mosjeh graag alzo nu voortaan beschouwden als dè Wèt,
waren er dus onvermijdelijk tegenspraken
en discussies!

Weer ‘n ander probleem was
dat G d volgens de 📚 boeken SJMOE’EL & KONINGEN
áán DAWIED {DEWIEDEWIED} beloofd had dat díens dynastie ‘eeuwig zou heersen’?!
Dit verbond werd vernieuwd toen koning YOSJIA rond 622 BCE de cultus hèrvòrmde:
voortaan zouden de Joden & hun koning nu voortaan óók nog maar één God díenen
& veréren, en wel in dé Tèmpel
in Yeroesjalayim!

Wíe, zoals de Farizeeën,
SJMOE’EL & KONINGEN beschouwde als canoniek,
kon alleen concluderen dat de uitverkiezing van het Joodse volk
hoofdzakelijk samenhing met de heerschappij van een🥶Èchte Vòrst
úit Het Huis van Dawiedewiedewied!

Dat was Dùs 🧺
echter sinds de Perzische tijd geen reële mogelijkheid meer?
De Sadduceeën (TSADDOEKIEM) hadden op dit punt ‘n probleem minder:
omdat zij alleen dé Wèt erkenden als autoriteit, zagen zij géén verbànd tussen
enerzijds de uitverkiezing volgens HÈT VERBOND & anderzijds
de heerschappij van Dawiedewieds dynastie?

Ook al
bestond er dus verschil
aan inzicht over de aard van hèt VERBÒND,
àlle Joden waren het er al wèl over ééns dat hùn ‘uitverkiezing’
níet hùn Éigen Verdienste was 🧺 ? Gòd had hèn, ìn zíjn genade, deze gùnst verleend
en elke jood maakte zodoende, zoals men het verwoordde, “DEEL UIT VAN DE WERELD
DIE NOG ZÀL KÓMEN”, “HAOLAM HABA”! Òm dat nu te bekrachtigen
had God de Joden dé WÈT geschonken:
het onderricht in een goede
levenswijze!

Van de Joden
werd daarom dus allang verwacht
dat zij op deze gùnst reageerden door zich zó goed mogelijk náár díe Wèt te richten,
dus toch maar weer gelukkig dat G D wìst dat dìt niet àltíjd éven eenvóudig was 🧺 &
hielp hij dááròm zíjn uitverkorenen door van tijd tot tijd degenen te straffen
die zich niet hielden aan de Wet en de genen te belonen
die zich er wel aan hielden?

Mòcht
íemand zèlf in de gaten 🕳
hebben dat hij tekortschoot, dan bood G d hèm altíjd weer
de mogelijkheid aan òm zich tòch MÈT hèm (haar/het) te verzoenen:
de berouwvolle zondaar kòn dan {afpers}òffers brengen en/of
talloze (goede) daden blijven
verrichten!

Het ‘idiote’ is
dat de jonge ouwe Mor Asih middenin
de jaren ‘60 beslist niet wilde leren schieten op bevel:
dat kòstte je dan gemiddeld 24 maanden dwangarbeid in kamp Vledder e.d.
In Eilat in Israël was ik zó wóedend op die rechts conservatieve bureaucratie dat ik
op de melodie van HATIKVA nog zong ‘ISRAËL FASCIST’ & nog ‘n paar maanden later in juni ‘67
in Petra diezelfde melodie met Nederlandse tekst: “DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD EN HET DRIJFT DE MENSEN VOORT: BREEK DÙS JOUW TÈNT OP, GA OP REIS,
NAAR HET LAND DAT IK JOU WIJS!” Binnen drie jaar blijkbaar
hetzelfde conflict in drie verschillende landen:
‘geweldsgebruik op bevel’, ‘psychedelische
vrijheid’ & ‘recht op eerlijke meningsuiting
& bewegingsvrijheid’?! Je zal er maar làst van hebben
in Ommen, Vledder, de Gazastrook, Westbank, Petra (HASELA HA’ADOM)
& ‘ever after’ ‘t ‘héén en weer’ in Turkije, Iran, Afghanistan, Pakistan en Hindoestan t/m
Rangoon, Hongkong, Osaka, Birobeidjan,
Siberië, Moskou, Charkov
& Odessa
.....

OK!
16 nov 2023 - bewerkt op 02 dec 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende