45789 Gods uitverkoren volk? Niets is gewoner dan


QQLEQ


JEZÈLF BIJZONDER
VINDEN?
Ook Egyptenaren
meenden al dat zij het oudste volk ter wereld waren,
de Atheners beschouwden zich als de school van Griekenland en zowel de Perzen
als de Romeinen BEWÉÉRDEN dat het hùn taak was om de andere volken te regeren
en de Jóden meenden dat een universele God,
kiezend uit alle volken, hen
had uitverkoren!?

engel

DÀT was vastgelegd in hèt Verbònd:
‘n plechtig contract tussen twee partijen 🥳?!
Alle Joden waren het ééns over hun uitverkiezing,
ook al bestond er al aan het éérste begin van onze jaartelling geen consensus
over de vráág waartoe zij dan wel uitverkoren wáren!? Deze onduidelijkheid had niet zo-
maar alleen te maken met de onenigheid over de omvang & de inhoud van de canonieke literatuur, maar ook met het feit dat dit Verbond enkele keren was vernieuwd:
in ieder geval wíst elke Jood dat God na de Zondvloed met Noach
‘n ‘eeuwigdurend verbond had gesloten met alles
wat op de aarde leeft’ en daarin reeds had
toegezegd dat hij die aarde 🌍 🌏 🌎
nooit meer onder
water zou zetten
~~~~~~~~

knipoog
16 nov 2023 - bewerkt op 30 nov 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende