45788 De Tegenstelling Tussen Sadduceeën/Farizeeën


QQLEQ


WAS OVERIGENS
NIET DE ENIGSTE
DIE SAMENHING MET
DE OMVANG EN INHOUD VAN DE HEILIGE SCHRIFT:
het conflict met de Samaritaanse geloofsgemeenschap
was 🧺 nog veel ouder & betrof vooral de vraag of er naast
de oude tempel in Yeroesjalayim ook al zo één zou kunnen zijn op de berg Gerizim,
waar in de dagen van het koninkrijk Israël ook ‘n cultusplaats was geweest èn waar Alexander
de Grote opnieuw ‘n Tèmpel had
laten bouwen.
De autoriteiten
in de stad Jeruzalem wìlden daar niets meer van weten:
zoals we al eerder en vaker zagen verwoestte de Hashmonese Leider HYRKANOS
dat heiligdom.
Om hun claim op
nu ‘n eigen Tèmpel te onderbouwen lazen - en Lézen - de Samaritanen
de wet van Mosjeh íets ànders?
DÀT riekt
naar fraude, maar ‘t ligt veel
genuanceerder!
‘t Hebreeuwse Schrift
noteert immers alleen medeklinkers,
zodat het ook heel wel mogelijk is dezelfde lettercombinatie
op verschillende manieren
te blijven lezen.
En als de tekst dan ook nog
met de hand wordt gekopieerd en nu sommige letters
op elkaar lijken, neemt de variatie verder
nog meer toe!
De talloze discussies
over wat er nu eigenlijk precies stònd, waren in
de Oudheid aanvankelijk nog doodnormaal & ‘t is wel curieus dat Flavius Josephus,
die beter moet hebben geweten, beweerde dat nog nooit iemand bij het kopiëren iets aan deze teksten had tóegevoegd of
weggelaten?!
Die Wet
is dus overgeleverd in twee varianten,
een zgn. ‘normale’ en een
Samaritaanse!?
‘t Ligt echter
nog veel complexer:
zoals we al zagen, zijn de gezaghebbende geschriften in de 3e eeuw BCE
ook vertaald in het Grieks {de ‘Septuagint’}, en hoewel dat ‘n andere taal is, documenteren de Griekse manuscripten ‘n heel oude versie van wat de bijbel
zou gaan worden?!
De ontdekking
van de Dóde Zoutzeerollen bewees
later dàt er nòg méér varianten waren!?
De tekst van de Bijbel
lag aan het begin van onze huidige jaartelling
dus nog lang níet vàst, hoe wèl er al wel allang een
gewijde literatuur was!
Zo héérste er altijd dus
al wel wéér nogal wat verschil van inzicht: over ‘n canon
van geïnspireerde boeken, over de instelling waarmee al die boeken Nu wel of niet gelezen Moesten worden èn over hoe de tèkst zo eigenlijk
letterlijk zou luiden.....
Íederéén
was ‘t erover eens
Dàt “G D” zich geopenbaard had via ‘t heilig Boek?!
Daarom behandelden Joden die boekrollen met zoveel respect✊🏽
dat ook buitenlanders dit herkenden als karakteristieke Joodse
oeroude gewoonte!
De soldaten
van Antiochos EPIFANES,
de hulptroepen van de Romeinse bestuurders, de triomferende Romeinse veldheer Titus
en de manschappen van keizer Hadrianus: allemaal begrepen ze dat ze ‘n jood
niet díeper kwetsen kònden dan door zijn boekrollen
te profaniseren .....
KÉIZER Augustus
vaardigde - althans volgens Josephus - ‘n decreet uit
ter bescherming van de Joodse boeken?!
‘n Andere aanwijzing
voor deze al ozo joodse bibliofilie is ‘t bestaan v/d zogeheten
GENIZA’s, opslag-plaatsen van versleten
religieuze boeken!
Blijkbaar hadden Joden
grote moeite ermee om teksten Wèg te gooien
waarin de naam van G D stond
opgeschreven!
We wéten niet precies
wanneer die geniza’s ontstaan zijn
maar in elk geval spraken rabbi’s ook al in de
2de eeuw NC/AD over die omgang
met oud tekstmateriaal!
Ondanks alle discussies
was🧺er één al wèl zéker:
‘Èlke JÓÓD,’
beweert Josephus, ‘is totaal verslingerd 🥰 a/h IDEE
DAT DÌT GODS WOORD IS EN WÉÉT DÀT HÍJ ZICH DÁÁRÁÁN, OOK AL IS HET TOT DE DOOD
AAN TOE, DIENT TE BLIJVEN
HOUDEN!’
Elke Jood:
er waren verschillen,
maar ‘t was 🧺 ònòmstréden
Dàt “G D” zich al heel erg lang geleden
via een BOEK 📖
KENBAAR HAD
GEMAAKT!
En zie daar:
Assyriërs, Babyloniërs, Chaldeeërs,
de Egyptenaren, Feniciërs, Filistijnen, Grieken,
Hittieten, Indiërs, Joden, Kelten, Letten, Mongolen,
Nederlanders, Oostenrijkers, Polen, Querulanten, Russen,
Turken, Utrechtenaren, Verenigde koninkrijkers,
Waldenzen, xenofoben, yuppen
& zombies bij
de vleet
...

gaap!
16 nov 2023 - bewerkt op 30 nov 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende