45787 ‘t Blijft ‘n vráág voor tijdreizigers onder

IV96
QQLEQ

ÒNS?! HOE
KUNNEN TEKSTEN WORDEN
GEÏNTERPRETEERD!?
Dé Wèt zèlf,
die door Íederéén werd aanvaard, is ook zo’n typisch voorbeeld.
In ‘t Hebreeuws heten de vijf boeken de TORA, ‘n woord dat al ‘n heel scala aan betekenissen heeft,
zoals ‘onderricht’, ‘LÉÉR’, ‘doctrine’.
Wie de nadruk legt op ‘t laatste, zal er vooral 365 geboden & 248 verboden in hèrkènnen,
waaraan ‘n mens maar te houden heeft!
Tot degenen die er zo maar keken
behoorden de mensen wier trouw aan de Doctrine zó groot was dat ze zich zelfs op de sjabbatdag al niet meer wilden verdedigen tegen hun vijanden!
Degenen die de tekst vertaalden in het Grieks, deelde die Visie:
zij gaven TORA weer als NOMOS, wat vóóràl ‘WÈT’ betékent.
Ook de Sadduceeën al dàchten er zó over:
wat door God gegeven was, is eeuwig & onveranderlijk & diende te allen tijde te worden nageleefd!
De Farizeeën legden de nadruk op ‘onderricht’, & dat resulteert in ‘n andere leeshouding:
zoals ‘t ‘n leerling betaamt, gaat de lézer kritisch méédènken?!
In deze visie ligt de betekenis v/d tèkst niet onveranderlijk & voor eeuwig vàst,
maar kunnen met ‘t verstrijken v/d tíjd nieuwe interpretaties ontstaan,
die evenveel waarde hebben?!
Zo beschrijft de profeet Yechezkel ‘n veld vol droge beenderen die weer tot leven komen,
‘n visioen dat aanvankelijk werd uitgelegd als een aankondiging van ‘t hèrstèl van Israël,
maar later all bewijs dat er ons ook ‘n lichamelijke opstanding te wachten stond?
Om je ‘t best bewust te zijn van wat je aan ‘t doen bent - namelijk:
interpreteren - is ‘t verstandig om te weten hóe ook anderen erover hebben gedacht & dááròm besteedden farizeeën oftewel proesjiem niet alleen aandacht a/d geschreven tora,
maar ook a/d ‘leer v/d vaderen’:
‘t corpus van interpretaties, dat later zou worden aangeduid als de mondelinge Tora!
Niet dat de andere Joden geen tradities kènden:
er waren immers talloze záken waarin die Wèt níet voorzag?!
Ook de Sadduceeën {TSDOEKIEM} erkenden het bestaan daarvan en zagen de noodzaak voor aanvullende bronnen van gezag, maar zij lijken van mening te zijn geweest dat regels die alleen gebaseerd zijn op de profetische literatuur en andere geschriften, of op een manipuleerbare mondelinge úitleg, niet verplicht aan mensen mochten worden opgelegd.
Gelóvigen konden die wel vrijwillig op zich nemen, zéker, maar niemand kon hen dwingen zich eraan te blijven houden.
De Farizeeën zagen dit anders & ‘maakten school’!
UiteindeIijk claimden de rabbi’s dat de mondelinge torah
al even oud is als de geschreven tora!

OK!
16 nov 2023 - bewerkt op 29 nov 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende