45229/‘69/1869-1870 Éérste Vaticaans Concilie: de


QQleQ

PAUS IS
EX CATHEDRA SPREKEND,
ONFEILBAAR!?
1926
DE DUITSE THEOLOOG
RUDOLF BULTMANN, WEINIG GEÏNTERESSEERD I/D HISTORISCHE YEHOSJOEA,
ZOEKT DE ESSENTIE VAN DIENS (veronderstelde) ‘Boodschap’
in ‘n Oproep tot ‘n existentiële
kéuze!
1927
De Zwitserse theoloog Karl Barth
publiceert het begin van z’n omvangrijke, in de protestantse kerken
💒 invloedrijke “KIRCHLICHE
DOGMATIK”!
1945:
DE DUITSE DIETRICH BONHOEFFER
dóór DE GESTAPO geëxecuteerd; bepleitte - wars v/d traditionele godsdienstige taal
zonder zeggingskracht - in postuum uitgegeven brieven een christendom ✝️
ZÒNDER RELIGIE!
1948:
oprichting v/d Wereld-raad
van Kerken 💒 ⛪️ 🕍 1961: achttien predikanten uit de hervormde en gereformeerde kerken roepen op tot éénwording?!
1962-‘65
Het Tweede Vaticaans Concilie,
begonnen door paus JOHANNES XXIII, brengt de rooms-katholieke kerk iets wat meer bij de tijd
en ziet Joden voortaan nu al niet langer meer als ‘perfide’ moordenaars
van z’n geliefde
Jesus?!
1974:
de Vlaamse
(in Nederland reeds wonende)
katholieke theoloog Edward Schillebeeckx, in het Vaticaan op het matje geroepen om zijn relativering van de kerkelijke leer, publiceert “JEZUS ~ HET VERHAAL VAN EEN LÉVENDE” ~
1978 de Poolse Karol Wojtila wordt paus Johannes Paulus II, de eerste niet-Italiaan sinds
de Nederlander Adrianus VI
in 1522!
1997:
de Nederlandse gereformeerde theoloog C.J. den Heyer,
in de synode op ‘t matje geroepen om zijn relativering van de kerkelijke LÉÉR, publiceert “VERZOENING”!
1998:
de Nederlandse gereformeerde theoloog Harry KUITERT,
i/d synode o/h matje geroepen om zíjn relative-ring v/d kerkelijke leer, publiceert “JEZUS ~ NALATENSCHAP V/H CHRISTENDOM”
✝️?!
2000: zowel
de Congregatie v/d Geloofsleer
v/d rooms-katholieke kerk i/h Vaticaan 🇻🇦 (‘Dominus Jesus’) als de
‘Samen-op-Wèg’~kerken
van hervormden, gereformeerden & evangelisch-luthersen in Nederland
’Jezus Christus, onze Heer & Verlosser’ publiceren ‘n verklaring over Jezus:
zowel in ROME als in UTRECHT wordt ogenschijnlijk vastgehouden
aan Jezus Christus als de éne & Énige Wèg
& Verlosser.
2001:
de millenniumviering is voorbij,
waarin christenen de ‘2000ste geboortedag’ van Jezus hebben
herdacht; in 2001 is ‘t voor ‘t ✡️ Jodendom de jaarwisseling van 5761 naar 5762,
& voor de islam de jaarwisseling van 1421 naar 1422. Je mag dus ook wel zo ongeveer aannemen dat de meeste myDi-ertjes ‘n min of meer vaag of hèlder idee hebben over [af]goden,
godsdiensten, ideologieën & heel wat politieke richtingen tussen heidenen,
religies, Joden, christenen, rooms-katholieken, oosters ~ orthodoxen,
protestanten, evangelischen, sekten & ‘gektes’ wereldwijd 🗺 🌍
🌎 🌏: allerlei ‘malle soorten’ Islamisten, boeddhisten,
hindoes, tradities, sikhs, jezidi, pinksteraars,
communisten enzovoort?

gaap!
17 sep 2023 - bewerkt op 24 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende