45216Van ‘t eivoluerend piepkuiken naar histories!


[][]
QQleQ
Wereldgeschiedenis 🐣
🐤 🐥 In Een Eierdop Piep-
piep, Papa, Mama, Asih, Mordechai etcetera?!
HIPPO AUGUSTINUS’ ‘DÉ STAD🌃GODS’ E.D. ZIJN TOT
THOMAS VAN AQUINO RICHTINGAANGEVEND VOOR DE
WESTERSE THEOLOGIE!? 451: ‘t CONCILIE VAN CHALCEDON
OMARMT DE LEER DAT YESJOE ‘DÉ GEZALFDE’ Christos één persoon is
met twee naturen (goddelijk & menselijk): opponenten leggen de grondslag
voor de oosters-orthodoxe kerken ⛪️ Grieks & Russisch 💒 compleet met wij~
waterkwasten, bommen, raketten, drones, mijnenvelden, agressie, barbarisme,
criminaliteit etc.; 500: De titel ‘paus’, voorheen van alle bisschoppen geldt nu uitsluitend
voor de bisschop van Rome?!; 622 begin v/d islamitische jaartelling in het jaar v/d verhuizing
van Mohammed van Mekka🕋naar Medina; tijdens diens leven openbaart “G D” aan hem via de engel Gabri-èl ook de ‘KORAN’, waarin ISA {YEHOSJOEA} voorkomt als een PROFÉÉT; Mohammed overlijdt in 632?; 754 Bonifatius, gezel van Willibrord die onze Lage Landen al trachtte te ‘kerstenen’, wordt bij Dokkum vermóórd!? 1054: SCHISMA TUSSEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK & HET OOSTERS-ORTHODOXE CHRISTENDOM ✝️ (‘Rome’ & ‘Con-stantinopel’! 1059 Decreet nu regelt de verkiezing van een paus🚪door kardinalen;
1143 vertaling v/d Koran in het Latijn; 1274 de dood💀Thomas van Aquino, wiens ‘Summa Theologica’ eeuwenlang beschouwd wordt als de hoogste godgeleerde wijsheid; 1418: Verdrijving v/d Joden uit Spanje🇪🇸& Portugal🇵🇹; 1509 Erasmus van Rotjeknor hekelt de corruptie i/d Kerk; 1517 Luther slaat zijn Stellingen a/d Slotkapel in Wittenberg;
in 1521 dus dóór Rome als àl té kritisch geëxcommuniceerd;
1536 CALVIJN vestigt zich in Genève; 1562 Heidelbergse
Catechismus; 1566 Calvinistische beeldenstorm
i/d katholieke kerken in de Nederlanden;
1600 De ‘KETTER’ Giordano BRUNO
in Rome verbrand 🥵; 1637 Voltooiing
v/d Statenvertaling, de
Bijbel in HÈT
Nederlands
...
OK!
13 sep 2023 - bewerkt op 26 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende