45195 155 ’t Mag de buitenstaander verwonderen dat

QQLEQ

HEEL DIE
DEVOTIE TOT DÉ
Rouwende Móeder
helemaal níet
aan bod komt in de liturgie van
dé Goede Week?

Géén Stabat Mater
te vinden! Dat is terecht, want ‘t gaat òm ‘t Líjden van Christus,
(dé Verwachte Gezalfde, Reddende Engel,
Bevrijdende Verlosser):
òm zíjn Verrijzenis met Pesach/Pasen,
waardóór de gehele Mensheid in z’n totaliteit &
in z’n individualiteit verlost wordt uit de eeuwige duisternis
waarin zij zich sinds dé ‘zondeval’ van Adam & Ewa bevindt sinds talloze eeuwen,
tussen al die andere rijkere oosterse Boeddha’s, de ‘Kìnderen G d’s’, het ‘heilige Vòlk’ euangelieschrijvers en -vertellers, mohammedanen, islamisten & vele soorten van
‘andere’ soorten
sektariërs...!
Miryam,
Maria etcetera,
staande naast ‘t Kruis
mag dan wel dé (bíj)gelovige Gemeenschap
in z’n gehéél, representeren, & daarbij voorspraak zíjn voor iedere gelóvige persoonlijk,
tòch Ìs ‘r géén echte plááts voor haar juist in deze week!? De Kerk was anderzijds ruimhartig:
de kalender kent twee feestdagen der zeven smarten, nl.
de vrijdag vóór passie zondag, &
15 september
.......
En daarvan
is de laatste ‘t bekendst geworden?
Op díe beide feesten klinkt in de ‘mis’ ná ‘t Allelujah ‘t Stabat Mater.
Àls gregoriaans zangstuk is ‘t niet bijzonderder dan andere sequenties die al bij 🐝 tientallen
nijver werden gecomponeerd voor allerlei feesten
🥳 & gedenktekendagen?!
Toen ‘t Concilie van Trente
(medio 16e eeuw) eens flink de bezem haalde dóór àl díe níet lètterlijk aan de Bijbel
ontleende misgezangen {90% uit het Boek der Psalmen}, bleven er slechts 5 sequenties toegestaan: Victimae paschali laudes (voor Paaszondag), Veni sancte spiritus (voor Pinksterzondag),
Lauda Sion (voor Sacramentsdag), Stabat Mater (Zeven Smarten~féést)
& ‘t Dies Irae.
Laatstgenoemd gezang
werd geschrapt i/d jaren zestig v/d vorige (20ste)
eeuw als ‘niet meer passend bij 🐝 de
huidige geloofsbeleving’!?

engel
08 sep 2023 - bewerkt op 18 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende