45194154‘t Beeld dat van MIR geschetst wordt, komt


QQLEQ

KÒMT GEHÉÉL
OVEREEN MET HET
VOLKSGELOOF DAT HAAR OOK
AL SINDS DEZE TWAALFDE EEUW GRAAG
WILDE AFSCHILDEREN ALS DE ‘MOEDER VAN
ZEVEN SMARTEN’?


Tot dat
officieuze getal kwam de Kerk 💒 ⛪️ om
de ongebreidelde fantasie van de gelovigen
(men ontwierp reeksen tot 150 smarten?!)
toch nog liever wat in te perken:
1. De voorspelling van Sjim’on (in ‘t Lucas’ euangelie opgetekend)
dat ‘n zwáárd dóór haar ziel gestoken zal worden;
2. de vlucht naar Aegypte (Lucas);
3. ‘T Zoekraken van de 12-jarige Yehosjoea als hij met z’n ouders
de Tempel in Yeroesjalayiem bezoekt (LUKE);
4. Miryam die haar zoon zíet hoe hij zijn kruis naar Golgotha draagt
(‘n vróme invulling v/d passage bij 🐝 Lukas dat vrouwen hem ook volgden,
terwijl zij zich al huilend & luid jammerend op de borst sloegen & over Hem weeklaagden);
5. de Kruisiging;
6. de Kruisàfneming;
7. de Graflegging.

Al deze
eventuele motieven
boden aan beeldende kunstenaars al
de meeste dramatische
mogelijkheden?

Ontelbaar
zijn dan ook de houtsneden
van zeer eenvoudig tot uiterst uitgewerkt {Albrecht Dürer},
schilderijen 🖼, wandkleden
& beelden!

En wie
kent niet de pietà,
in Nederlands de ‘Nóód G d’s’,
in féite de uiterste uitbeelding v/d 6de smàrt,
zoals ook Michelangelo
die maakte?

Het Ìs
als ‘t wáre ‘Dé Pietà’,
zoals dat van Pergolesi hèt Stabat Mater is!
Die populariteit v/d smarten-thema’s heeft al met al dus
nog heel Làng Dóórgewèrkt, ook in de
‘reformatorische’
landen...

Wie
de moeite néémt
om de aria’s in de Mattheüs & Johannes Passie van BACH
àchter elkaar te lezen, krijgt ahw. ‘n super Stabat Mater,
nu die muzikaal z’n hoogtepunt beleeft i/d aria
“AUS LIEBE WILL MEIN HEILAND STERBEN/VON EINER SÜNDE WEISS ER NICHTS”!

Dàn neemt
de aria ‘n wènding, zoals ook in ‘t slot 🔐 v/h Stabat Mater:
“DASS DAZ EWIGE VERDERBEN / UND DIE STRAFE DES GERICHTS / NICHT AUF MEINDER SEELE BLIEBE”!

Dé persoonlijke
broodnodige verlossing, daar ging ‘t hèn zó nú òm!
Kan de ‘katholieke christen zich nog stééds nú zó óók altijd blijven vàstklàmpen
aan ‘een geïnspireerde vóórspráák’ van “MARIA”,
in ‘de hervorming’ moet de ‘gelovige’
UT zonder zo’n ‘opstapje’
als dit ‘innige
dóen’?

En in
zekere zin
zijn alle mensenkinderen hoe dan ook ontstaan
als zo’n bijzondere baby 👶🏽 🍼 met ‘n al even uniek ‘einde’?
Bevruchting, zwangerschap, opvoeding, beleving & beëindiging als deel
van de evolutie van leven op aarde via elementen, planten, dieren,
voorouders & al onze ‘nakomelingen’
overal altijd
wéér!

engel
07 sep 2023 - bewerkt op 17 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende