45191 Mèt Díe Emotionaliteit Van Íedere Móeder Die


QQleQ


HÁÁR KÌND
VERLÁTEN, VERRÁDEN ÈN
ÒNSCHÙLDIG VEROORDEELD ZÍET, RÌCHT
ZÍJ ZICH TOT HET PUBLIEK, TOT HAAR ÒMSTANDERS!
Ná haar smart te hebben uitgezongen in afwisseling met de andere Maria’s & Yochanan,
barst zij uit: “UBI SUNT DISCIPULI QUOS TU DILEXISTI?” “Waar zijn nu de leerlingen die jij liefgehad hebt? Waar zijn de apostelen die jij toch zó beminde?” En volgens de regie-aanwijzing in de tekst slaat zij zich luid op de borst al roepend: “HEU ME, MISERA MARIA”, “Wee mij, arme Maria”!
Dàn reageert één van haar vriendinnen👯‍♀️~naamgenotes: “QUIS ES HIC QUI NON FLERET
MATREM CHRISTI SI VIDERET IN TANTE TRISTITIA?”, “Wíe zou hier niet huilen 😢 😭 als
hij de moeder van Christus de Uitverkorene in zo’n droefheid zag?” Vrijwel dezelfde
strofe treffen we ook aan in het Stabat Mater: “QUIS ES HOMO QUI NON
FLERET MATREM CHRISTI VIDERET IN TANTO SUPPLICIO?”, “Welk mens zou
ook híer niet huilen als hij de moeder van de Gezalfde zag ìn zó’n bìtter
verdriet?” DÀT de invloed van ‘t Stabat Mater Zó groot was 🧺, is niet
verwonderlijk. Reeds in de 14e eeuw was ‘t ruim bekènd in Italië,
Frankrijk & Duitsland. Er zijn honderden handschriften bekend
daterend tot ‘t midden v/d 16e eeuw waarin de tekst
voorkomt, dikwijls met kleinere of grotere
wijzigingen... En ook precies híer ligt nú
wéér de Europese pijn vanwege de
RàsPoetins, Wagners & consorten:
jarenlange massale herhaling
van jeugdige slachtoffers in
totaal zinloze verspilling
van mensenlevens in
àlle leeftijden: pure
hoogmoedsgekte
& valse waanzin
om níets als in
al die andere
voorgaande
oorlogen!

geschokt
07 sep 2023 - bewerkt op 15 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende