45177197 Bikkers gedrag en achtergrond sluiten aan

QQleQ

BÍJ WAT
PSYCHOLOOG ERVIN STAUB
SCHRIJFT IN ZÍJN BEFAAMDE STUDIE
NAAR GEWELD, The Roots of Evil 👿 😈 🦹‍♀️!
Vrijwel alle genocides & uitbarstingen van massageweld, zo betoogt hij,
hèbben hùn bròn in moeilijke levensomstandigheden,
en dan vooral het effect daarvan
op jouw zelfbeeld?
Als je niet meer
in je eigen levensonderhoud kunt voorzien
omdat je bijvoorbeeld bij een economische crisis je baan bent verlóren,
of wanneer jij het gevoel hebt dat de kern van jouw bestaan wordt bedreigd door politieke spanningen in de samenleving, dan roept DÀT sterke
zelfbeschermingsmechanismes op?!
Of die dreiging nu reëel is of niet!
Mensen hebben ook een diepe behoefte aan een positief zelfbeeld, aan
contrôle en aan een gevoel èrgens déél
van uit te maken!?
Àls DÀT in ‘t gedrang komt,
dan gaan ze op zoek naar andere manieren om
die behoeften trachten té vervùllen?!
Je willen aansluiten
bij ‘n groep met ‘n ideologie die ‘n bétere,
ogenschijnlijk extreem materiële, toekomst 🔮 belooft, geeft aan mensen in tijden
van chaos & malaise ‘n gevoel van mogelijke veiligheid & ‘n ietwat hoopvoller toekomstbééld
terwijl tegelijkertijd ‘t gewèlddadig vernederen & schijnbaarhaast volledig
uitsluiten van andere ‘vijandelijke’ groepen ‘t eigen zelfbeeld
doen opkrikken, in ieder geval in vergelijking
MÈT die ànder?
Dit gold ook
voor ‘t niveau van ‘n samenleving:
zo kampte ook Duitsland 🇩🇪 voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog
met de nasleep v/d Éérste WO, VEEL te hoge herstelbetalingen & ‘t gevoel van onrechtvaardigheid, èn de vernedering die daarmee gepaard ging in vergelijking
met omringende landen!
Dáár bóvenòp
kwam nog eens extra de mondiale diepe financiele crisis:
dit alles werd ‘n vruchtbare voedingsbodem voor ‘n wanstaltige ideologie waarin ‘n eigen superioriteitswaan centraal stond & die tegelijkertijd ‘n schijnbare ‘tastbare’
oplossings léék te kunnen aanreiken om die misselijkmakende
problemen voorlopig op te lossen:
de eliminatie van àlle
Jóden,
woonwagenbewoners,
migranten, misdadigers & ‘onaangepasten’,
die als aanstichters van al deze problemen werden gezien
door middel van extreem fanatieke massale staatspropaganda,
brainwash en moordzuchtige genocide,
inclusief zwakken, ouderen, kinderen
& gefabriceerde legio
neozondebokken
bij de vleet?
Inclusief haakneuzen,
spleetogen, klederdrachten, religieuze tradities
& ‘allerlei andere totaal vreemde
gewoontes’...
Meer vijandsbéélden,
verzonnen verdachtmakingen,
vooroordelen èn ‘n keiharde
eliminatiepolitiek!
Alsòf zóiets àllemáál doodnormaal,
onvermijdelijk, noodzakelijk & verplicht zou moeten zijn
tot aan het ‘einde der dagen’ en/of de opkomst van ‘n Lang Verwacht Herrenvolk
à la CPN, NSDAP, NSB, PVV, VVD, BVD, FVD, LPV, BBB ENZO na J. Stalin, A. Hitler, A. Mussert,
Geertje Wilders, H. Wiegel, L. Beria, T. Baudet, P. Fortuin, B. Koekoek, H. Janmaat, A. Vierling,
V. Dracula aka Raspoetin, Kim Jong Oen of DJ Trump
& kornuiten!?
NKVD, GESTAPO,
HEIL HITLER, HUPSAKEE, RAT-JETOE,
KING-KONG, BANNON & dergelijk hopeloos gespuis,
tuig v/d richel & wichelroede~
lopers.......

sneaky
04 sep 2023 - bewerkt op 13 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende