45130562Lichaamsvijandige stromingen verwerpen dus


QQleQ

DE LÀCH!
Dé Èchte Dóórslag
ten nadele van de làch
geeft toch wel ‘t onverbiddelijk feit
dat ‘r in de euangelies óver Yehosjoea wèl z’n tranen opgetekend zijn,
maar niet zijn lach! Kòn híj
wel lachen?

Waar
men zich al
niet druk om maakt ~ maar ‘t was 🧺 ergens in de 13de eeuw
wèl ‘n discussiepunt waaraan de geleerde heren van díe dagen hùn jaarlijkse studiedag
aan de universiteit van Parijs
wijdden!
En dat waren
niet alleen ‘godgeleerden’...
HÈT wáre làchen is vlg. de Leuvense humanist Erycius Puteanus anno 1611
alleen bij “G d” té vinden, dus zíjn Christos heeft zich in z’n aards bestaan weten ‘in te houden’,
ahw. geweigerd om te doen wat thuishoort
ìn het ‘hiernamaals’?
Erycius
had bij DÀT ‘wáre
en góede làchen’ waarschijnlijk niet op het oog wat Italiaanse tijdgenoten
zich bij Deus ridens voorstelden:
‘God’ die onboetvaardigen
ìn de “HÈL”
úitlacht
...
Die strenge
‘anti-làchhouding’
maakte door de (Mìddel-)eeuwen heen
plaats voor beheersing ervan...
Goed werd van slecht lachen
onderscheiden.
‘t Clichébeeld v/d kerk
die alle làch smoort, gehuldigd door gekènde gelotologen (lachkundigen),
is onhoudbaar!
Dat blijkt niet alleen
uit de risus paschalis, ‘t rituele
lachen met Pasen.
Predikanten
in de tijd van de Republiek
permitteerden zich òp hùn kànsel grappen die in ‘n theater nauwelijks konden,
& hun tegenstrevers v/d Contrareformatie maakten grappen
bij ‘t bestrijden van die ketterse,
domme protestanten!
De heilige Lodewijk
achtte het wijs, om het lachen te matigen:
níet lachen op vrijdag!
Maria Petyt,
‘n Vlaams mystica,
moest vaak om zichzelf lachen,
om haar ijdelheid & nietigheid, en droefgeestige monniken werden ópenlijk
tot lachen uitgenodigd?!
Dé kùnst,
kerkelijk als ze was,
beeldde Yèsj i/d romaanse periode
nog streng & hiërarchisch af:
rond 1500 làchen Madonna
& Kìnd!
De Moeder Gods
op de troon heeft haar zoon op schoot,
beiden met ‘n lach op de lippen! God is
mèns geworden, en
een mensch
làcht
...

OK!
10 sep 2023 - bewerkt op 19 sep 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende