4440646 Falastin was?’n StrategischGelegenGoudmijn


QQLeQ


VOOR IEDEREEN
DIE HET ONDER
CONTROLE
HAD!


Deze
strook land
van ongeveer 25.000
vierkante kilometer land met de zee
aan de ene kant en de 🐪 🏜 woestijn 🌵 aan de andere,
bezat toen zo ongeveer de enige weg over land voor zowel hàndel als oorlogvoering
tussen die andere veel en veel
machtiger Grote Staten
die eraan grensden
sinds eeuwen!

Eeuw na eeuw
& millennium na millennium
waren hier legers & volkeren doorheen getrokken:
de legers van de farao’s, karavanen van Arabië, strijdwagens van Assyrië en ruiters
van Babylonië, bedoeïenen & de Perzen,
Macedoniërs, Grieken
& later de Romeinen
en Parthen!

Híer
ontmoetten zij elkaar
en leken ze te slagen zich voor eeuwig & immer
te vermengen ten goede en/of ten kwade? De geschiedenis van ‘n Hebreeuwse nederzetting begon ergens i/d 13de eeuw BCE, toen ‘r weer eens zo’n groep sjemitische stamleden, nakomelingen van AVR(AH)AM, vanuit AeGYPTe naar
& door ‘t land Kanaän
trokken?

Naar
alle waarschijnlijkheid verschilden ze niet
van alle andere halfnomaden, die in geitenharen tenten rond-
trokken & óveràl leefden om hun levende have van oase naar oase te leiden,
zoals de bedoeïenen dat door delen van Israël & ‘t Sinaïgebied dat tot op de myDidag van vandáág
nòg dóen als ze de kansen er-voor zouden krijgen!
Maar diep in hun hart 💓 droegen ze ‘n oprecht,
alles overweldigend vertrouwen in en met zich mee DÀT Zíj àlléén ‘n speciale bànd hadden
met dé ‘godheid’ en dat déze godheid dé éne, almachtige & allesomvattende “G D” was
🧺 {is & blééf}?! Hun geloof in één ‘g d’ was niet
iets volkomen
nieuws.

Maar
geen enkel volk bleef
er blijkbaar {schijnbaar} met zóvéél volharding aan trouw als de zgn. Hebreeërs?
En geen volk claimde zó’n directe ‘persoonlijke’ band of zó’n ‘door “G D” bepaalde’ bestemming, ‘afkomst èn tóekomst’? ‘t Bijbelboek Genesis (‘aanvangst’/‘opkomst’/‘doorgang’) vertelde ons
dat de Heer G D áán Avraham beloofde: “IK ZAL EEN GROOT VOLK
VAN JULLIE MAKEN: ÌK ZÀL JÙLLIE BLIJVEN ZEGENEN
EN JULLIE NÁÁM GRÓÓT
MÁKEN!”

In ‘t bijbelboek
EXODUS bevestigde
die héér zijn belofte door
ook aan Mosjeh op te dragen:
“VERTREK VANUIT HIER 👈🏽
daar 👉 met het volk dat jij uit AeGYPTe door de zee hebt geleid en
ga dan naar het land dat ÌK aan vader Avr(ah)am,
Yitschak en zíjn zóón YAAKOV
beloofd heb met
deze eed:
...”!

Ouwe
Mòrdechai
kan op ‘n zelfde manier & wijze
dan ook niet anders tot de conclusie komen
dat “het toeval van Erika“, Drie, Groevenbeek, Vledder
& Assen, Florian, Israël, Jordanië, Aegypte, Syrie, Levanon,
Iran, Irak, Afghanistan 🇦🇫, Pakistan, India, Hongkong, Nippon,
Yamagishikai, Toyosato, Birobeidjan, Siberia, Moscow, ‘n rondje kremlin‘
tùssen CHABAROVSK EN CHARKOV via
Odessa, Varna & Istanbul ‘als
vanzelf leidde tot
het gevolg’?

Dìt
alsmaar weer
twintig jaren (en méér)
blijven schrijven over alles
waarmee we zodoende in contact kwamen,
kómen & zullen blijven “ZIJN”! Een reeks van DÚIZENDEN
sprookjes, mythen, legenden, dromen, vermoedens en ‘onze
belevenissen’!? Ik zou zo één twee drie
geen ander motief kunnen vinden
in m’n oeroude rugzak
Van Toen, Nu
& Straks
...

OK!
20 mei 2023 - bewerkt op 24 mei 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 79 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende