44120 153BC Hóe hij ook v/d Òpstand hoorde, Jason,

QQQ


DÁÁR IN
HYRKANUS’ PROTSERIGE

Dictatoriale Paljas Paleis aan de andere kant
van de Yardeenrivier,
wìst dat dìt
‘n waardevolle politieke
kans was!

kòn híj
zich gaan opwerpen
àls dé Verdediger van
de ”Joodse Traditie“ omdat
hij geloofde in Zíjn Eigen Propaganda
èn ten onrechte rechtschápenheid uitstraalde, ríep Jason zijn speerdragers
bijeen!
Zíjn timing
werd bepaald door
een bericht dat Antiochus IV dood 🧺 was!
Deze Seleuciden die naar het zuiden waren opgetrokken om zoals gewoonlijk hun partijtje
te knokken met de Ptolemaeën, waren gedwarsboomd door de Romeinen
maar hadden ‘t overleefd, en ze
waren zelfs tot ‘n soort van
overeenkomst gekomen
met de overwinnaars?
Jason
zag intussen
zijn kans al schoon! Aan het hoofd
van een klein leger dat hij op de been gebracht had met hulp van Hyrkanus, stak hij de Yardeen-rivier over, viel Yeroesjalayiem aan en slachtte niet alleen de buitenlandse huurlingen en soldáten àf die de stad verdedigden
tegen de Seleucidische Koning,
maar ook meteen al duizenden
Joden die volgens hem veel te
eng “met de Grieken
hadden geheuld”?!
Maar in
de wèrkelijkheid
was Antiochus IV allesbehalve dood
& nadat hij verlost was van z’n Egyptisch dilemma door een verdrag met de Romeinen te sluiten, ontstak híj in zijn woede
over die coup
van Jason!
Nu hij
gedwarsboomd
was i/d ene militaire arena,
was hij niet van plan om de Seleucidische màcht in ‘n andere arena te laten
vernederen?!
Dùs
veranderde
de koning in ‘n monster,
en de grappen dat hij niet, zoals op zijn munten stond, epiphanes {de verschenen Gòd} was, maar juist een ware epimanes {dé wáánzínnige}, werden nu opeens
bewaarheid!?
Het was
🧺 Bóvendien dé “Wáánzin MÈT ‘n Systeem“,
of in elk geval een
precedent?!
Door Jason ~
en de enthousiaste ontvangst die hij had gekregen in vele wijken van Yeroesjalayiem ~ had Judaea zich onttrokken aan beschaafde overwegingen èn wàs het nu al nog veel
meer volkomen vatbaar geworden voor
dé “GEVANGENE VAN HET ZWAARD”,
niet langer ge- & verbonden door de enige overeenkomsten die Antiochus III gesloten had, maar totaal & finaal overgeleverd aan
de absolute macht van de veroveraar
zodat die met de mensen, de vele
heilige plaatsen, gebruiken en
eigendommen kon doen wat
hij ook maar
wilde!
geschokt
Dracula Vlad
Raspoetin, DJ TRUMP,
Kim Jong Oen en dergelijke
“sportsoortgenoten” tot in de
details gelijk qua Waanzinnige Hoogmoed,
Wreedaardig Fanatisme, Kortzichtige Domheid
& bereid tot de Meest Krankzinnige
Fatale Risico’s voor
de hele bewoonde
& onbewoonde
Aarde
...

gaap!
13 mrt 2023 - bewerkt op 17 mrt 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende