43025 Ons myDireisje door de voorlopige eeuwigheid

QQQ

LAAT NU OOK CHILKIA
TIJDENS AL DIE WERKZAAMHEDEN
TOEVALLIG NOG EEN VERLOREN GEWAAND
'boek van de 'Dé Heer "G d" YaHWeH' vinden,
halfbegraven in 't
bouwpuin?!!!!

Híj geeft 't
aan de schrijver/adviseur SAFAN,
die 't onmiddellijk voorleest aan de jonge koning YOSJIA!!
Yosjia is diep onder de indruk van alles wat hij hoort en heeft ook een beetje 'n angstig voorgevoel,
niet in de laatste plaats omdat het boek {verrassing!} DEUTERONOMIUM is,
compleet met zijn uitputtende lijst
van vervloekingen?
Aan ieder
die de geboden van Mosjeh níet gehoorzaamt:
"VERVLOEKT ZIJN ZUL JIJ IN DE STAD EN VERVLOEKT OP HET LAND!
Vervloekt is de oogst die jij binnenhaalt en het deeg dat jij kneedt [...]! DE HEER G D YAHWEH
ZAL JOU TREFFEN MET ZWEREN ALS AEGYPTE DESTIJDS, MET BUILEN, UITSLAG, SCHURFT, MET ONGENEESLIJKE
ZIEKTEN!"
Het was dus zo
nu geen wonder dat Yosjia dacht
dat het niet anders kon 'of de Heer zal zijn hevige woede over ons ook uitstorten
omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan de woorden van de Heer en niet nageleefd hebben alles wat er in dit boek
geschreven staat'?!
En dáár
láát de koning het níet bíj!?
Vooruitlopend op Ezra's geënsceneerde voorlezing voor de muren van Yeroesjalayiem,
verzamelt Yosjia al de priesters, Levieten, 'DE HELE BEVOLKING, VAN HOOG TOT LAAG'
& léést 'AAN HEN DUS DE HÉLE TEKST VÓÓR VAN 'T VERBONDSBOEK DAT I/D TEMPEL WAS AANGETROFFEN, HÈRVONDEN'!?! "STAANDE OP 'T PODIUM BEKRACHTIGDE HIJ TEN OVERSTAAN VAN DE HEER
'T VERBOND!"
...
Vervolgens,
rond 't jaar 620 BCE
[nu voor ons myDi dus al meer dan 2620 jaar geleden],
begint hij aan 'n grondige zuiveringsoperatie, te beginnen bij de Tempel,
alwaar hij 't Pesach aller Pesachs Paaseieren organiseert! Dertigduizend lammeren & geitjes,
precies '2600 dieren die als Pesachoffer geschikt waren & 300 runderen' worden bijeengedreven
zodat íederéén Pesach naar behoren kan vieren?! Er wordt nu zó non-stop ritueel geslacht;
er wordt veel bloed gesprenkeld; en vervolgens
wordt geroosterd vlees verdeeld
onder het
volk!
'GEEN
VAN ISRAËLS KONINGEN
HAD OOIT PESACH GEVIERD ZOALS YOSJIA NÚ DEED!'
En nu de Tempel gereinigd was van de godslasteringen van Manasse,
besloot de koning zèlf (of z'n priesters & adviseurs) dat dìt
dé énige plaats zou zijn
voor de OFFERRITUELEN
& bedevaartsfeesten die op de kalender
van religieuze plechtigheden
stonden?!

OK!
27 jan 2023 - bewerkt op 30 jan 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende