43023'Hoe krijgen we in 'n samenleving vol van on-

QQQ
{wp}
GELIJKHEID, SEGREGATIE
EN DOORGESCHOTEN INDIVIDUALISME
OOIT NOG VERBINDING!?'

{EE}
"Inderdaad,
weer zo'n moeilijke vraag!
Vroeger had je een sterke sociaaldemocratie
die 'n groot deel van 't electoraat nog wel eens wist te mobiliseren,
en aldus te verbinden? Maar ja, ook de PvdA is
zèlf al 'neoliberaal'
geworden!?

Maar om uw vraag
te beantwoorden: tijdens deze laatste coronapandemie merkte je
hóe menschen ernaar snakten òm íets gezamenlijks te kunnen dóen?! Zozeer zelfs dat men bereid was om zichzelf te isoleren ten behoeve van het collectief!? Daaruit blijkt dat deze samenleving na enkele tientallen jaren neoliberale fragmentatie eigenlijk
ontzettend tóe is aan
verbinding?!!!
Nú,
met deze Raspoetinale
VLAD Draculaoorlog in Oekraïne
tussen Charkov en Lviv, Kiev en Odessa e.d.
zie je diezelfde hàng naar gezamenlijkheid!? 'n Feestje
van gemeenschapsgevoel hoe misplaatst ook... Maar goed, het lukt dus blijkbaar
àls er maar 'n 'Gemeenschappelijk
Doel' is?"
{wp}
'Volgens u
had Wim Kok zijn ideologische veren
niet moeten afschudden in 1995? Maar kòn hij wel ànders
ná dé Vàl van de Múúr
ÈN het failliet van
het socialisme?'
{EE}
"HIJ HAD IN ELK GEVAL
KUNNEN KOMEN MET EEN ÀNDER VERHAAL
IN DE TRANT VAN: WE ZIEN DAT DE KLASSIEKE SOCIAAL-DEMOCRATISCHE INSTITUTIES ZOALS VAKBONDEN EN WONINGBOUWVERENIGINGEN IN TOENEMENDE MATE ONDER DRUK STAAN, DUS WIJ GAAN ONS UITERSTE BEST DOEN
OM ZE TE BEHOUDEN!"
{wp}
'Het hele westen ging blijkbaar méé
in het neoliberale marktdenken van Ronald Reagan & Margaret Thatcher? Kòn je dáár als natie überhaupt nog wel búiten
blijven?'
{EE} "JA HOOR!
NIET ÀLLE LANDEN ZIJN ZÓ
KLAKKELOOS MEEGEGAAN ALS NEDERLAND!
JE KUNT NU IMMERS WEL ZÈLF KIEZEN IN WELK DOMEIN JE MÀRKTWÈRKING
TÓESTAAT EN VRIJ LAAT ÈN IN WELK DOMEIN NÍET? ÈN HOEVEEL JIJ JE AANTREKT
VAN DE VAN DE NEOLIBERALE OEKAZES VAN DE ÉU?! WE HADDEN BIJVOORBEELD GEEN LID HOEVEN WORDEN VAN DE EUROZONE... DENEMARKEN HEEFT DÀT GEWEIGERD EN BESCHIKT DAARDOOR NU NÒG STEEDS OVER ZIJN EIGEN MUNTÉÉNHEID?
EEN GOED BESLUIT VAN DE DENEN, WANT
DE MONETAIRE UNIE ÌS EEN ZÉÉR
DWÌNGENDE FACTOR BIJ
HET VERDER LIBERA-
LISEREN VAN DE
MÀRKT!"

OK!
26 jan 2023 - bewerkt op 30 jan 2023 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende