4260133 De Joodse Eigenheid Zou Uiteindelijk Snèl

QQleQ

ÈRGENS TÙSSEN
DE TWEE CULTURELE
POLEN VAN DE NIJL EN
DE EUFRAAT WORDEN GEVORMD,
MAAR DE KOMPASNAALD VAN AANTREKKING
EN AFSTOTING BEWOOG ONGELIJKMATIG? De Bijbel werd geschreven in Judea & Baby🍼lon, níet in AeGYPTe! In de Geest 🧞‍♂️ & de Geschriften v/d Hebreeuwse ☝🏽 wijzen, schriftgeleerden & profeten ~
iedereen die tussen de zevende en de vijfde eeuw BC al bezig was met ‘t verzamelen & redigeren van herinneringen, mondelinge overlevering, folklore en teksten die uiteindelijk de canonieke Bijbel zouden gaan vormen ~ bestond er goede migratie {MESOPOTAMIA} & slechte {Egypte}! In beide gevallen ging het om ‘n gevangenschap onder tirannie van Waterland: in beide rijken werden uitdijende stadsbevolkin-
🧬 gen gevoed dóór de geïrrigeerde Vlaktes, die 🌾 graan & 🍇 🍈 🍉 vruchten voortbrachten op al die jaarlijkse aanslibbingen! Béide Stadsstaten werden verrijkt & geòrdend door Hiërogliefen & Geschriften, al de Wètten & Epen, piramiden & ziggoerats!! Hoewèl ze àllebei 🥚 🍳 wrede vernietigers waren, allebei 🐓 🐔 🍗 & 🍳 🥚in de Gréép vàn offer~cultussen {Mardoek & Ra} èn allebei al evenzeer beheerst werden dóór ‘n àllesverslìndende àfgoderij, speelde het Lànd tussen de Tigris & de Eufraat in de proto-Joodse 🇮🇱 géést nóóit zó’n demonische rol àls de Nijlvallei!? Over☝🏽één ding waren deze Egyptische memoire~schrijvers en de Hebreeuwse Bijbelschrijvers het ééns: het wàs moeilijk om als jood in AeGYPTe te léven! In Egypte 🇪🇬 leven betekende ònréin en/of geknecht leven ~ zó stelden deze schrijvers van Genesis & Exodus het vóór?! In Deuteronomium, HÈT boek 📚 dàt met náme de talloze verplichtingen van de Joodse gedachtenis definieerde, wordt ‘G D’ vooral ook omschreven àls híj ‘die ú uit de slavernij in Egypte bevrijdde’! Dit werd waarschijnlijk geschreven rond de zevende en zesde eeuw BC, precies op 😩 het moment dat de Joden 😃 weer terugkeerden?! Voor de ‘deuteronomisten’ die ook de mondelinge overlevering in Rechters En Koningen verwerkten, zou zó’n terugkeer de eerloze verkrachting van het verbond zijn?!
18 nov 2022 - bewerkt op 24 nov 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende