42600 'Al Ut Slechtuh Komt Uit Ut Kromkort Westuh'

QQleQ

ADOLF SCHICKLGRUBER
HITLER IS EEN EXTREEM
VOORBEELD VAN PERSOONLIJKHEIDSCULTUS ÈN MONSTERLIJK
MACHTSMISBRUIK, ‘N FENOMEEN DAT HET NORMALE KADER
V/D HISTORISCHE BIOGRAFIE OVERSTIJGT!
Daarom is er i/d moderne maatschappij waarschijnlijk geen enkele figuur geweest
die in relatief korte tijd zóvéél màcht vergáárde, die Déze MÀCHT zó excessief misbruikte
èn er daarna daaraan zó hardnekkig blééf vàsthouden - tot ‘t moment waarop zijn heerschappij ten koste van ontelbaar véle miljoenen mensenlevens van àlle leeftijden
vòlledig wàs ìngestòrt.
Ook de door historici
vaak aangevoerde tegenstelling
tussen historische structuur en persoonlijkheid gaat i/h gevàl
van ASH DE WOLF níet òp.
Want we hebben te maken met een héérser
wiens politieke handelen níet bìnnen ‘n bestaand,
grondwettelijk kader volgens de algemeen geaccepteerde spelregels
van een politiek systeem plaatsvond, maar met iemand die dit kader volledig sloopte
en voor zichzelf wat nieuwe gezagsstructuren schiep!
Deze structuren waren onlosmakelijk MÈT Zíjn Persóón verbònden; nòg sterker,
zijn dictatuur was een uitzonderlijk voorbeeld van een persoonlijkheidscultus.
Zònder ASH de Wolf zèlf zijn die ‘structuren’ vàn Zíjn Regime òndènkbaar,
en zonder Zíjn machtsstructuren is deze Adolf Schicklgruber Hitler ‘n zóvéélste níemand!
Toch kan het fenomeen van deze fanatiek fascistische heerschappij
niet àlleen tot deze Hitlerpersoon worden gereduceerd of door zijn levensloopregeling
ook maar bij benadering voldoende verklaard worden.
We zullen voor een veel breder perspectief móeten 🦷 kiezen
en de geschiedenis v/h héle tijdperk in ogenschouw móeten nemen:
‘t fenomeen v/h nationaalsocialistisme &
de oorzaken daar van, z’n worteling i/d Duitse geschiedenisboeken,
de verhouding tussen ‘de Duitsers’ & Hitler,
ÈN nòg véél
méér.

boos
18 nov 2022 - bewerkt op 24 nov 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende