42598/92 Svjatopolk slaagt er in 1094 in om vrede

QQleQ

TE SLUITEN
MET DE KOEMANEN
EN BIJ ZIJN TWEEDE
HUWELIJK WORDT OLENA, DOCHTER VAN
HÙN KHAN TUGOR,
ZIJN VROUW!

HÈT móeilijke
probleem v/d òpvòlging
primogenituur/of senioraat was nòg steeds
niet helemaal opgelost?! De dreiging van 'n ernstig conflict
tussen al die troonpretendenten
(bijna net als nu?) blééf
bestaan!
Svjatopolk is zich hier
terdege van bewust en hij verrast iedereen
door z'n initiatief, dat getuigt
van 'n grote WIJSHEID?
In 1097 roept híj
àlle vorsten bijéén in 'n congres met de bedoeling
om uiteindelijk 'n duurzamer oplossing te kunnen vinden voor dit institutionele probleem
van 'het land'?! 't Congres vestigt een algemene vrede in Kiev-Rus ÈN verbindt
èlke tàk van de dynastie áán
zíjn èrfdeel!
Helaas,
eens te meer zal dit
vergeefse moeite blijken te zijn. De rust keert slechts wéér
in 't land ná de troonsbestijging in Kiev
van Vladimir II Monomach
in 1113?!
Hij is 'n intelligente
& energieke soeverein & slaagt
erin om de eenheid in 't Kievse Rijk
te herstellen en te
consolideren!?
Bovendien is Vladimir II
een uitstekende legeraanvoerder
ÈN hij voert onophoudelijk oorlogen, waarbij hijzelf
steeds weer aan het hoofd van
zijn troepen staat?!
Men ziet hèm strijden
tot in Finland! Herhaalde malen
moet hij de Koemanen terugdringen
die, na 'n aanwezigheid van een tiental jaren, hun nomadische
nostalgische invallen in Oekraïne
hadden hernómen?
Om de grens
met de wijde steppe te verdedigen,
onderneemt hij veelvuldige
veldtochten!
Hij stelt 'n
document op met Richtlijnen,
dat zodoende ook één v/d eerste
werken in de Oekraïense
literatuur blijkt?
Vladimir
roemt er 83 erg
belangrijke veldtochten in
ÈN 200 gedode leiders vàn
de Koemanen!

cool!
17 nov 2022 - bewerkt op 23 nov 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende