41954DZY8Voor elk seizoen ´n nieuw model: ´Yèsjoe´

QQleQ


´JIJ BENT
GAAN GELOVEN DAT
JE G D WAS EN VANAF DAT MOMENT
VOND JIJ JOUZELF BELANGRIJKER DAN
DE WOORDEN DIE JE SPRÀK EN DE DINGEN
DIE JE DÉÉD!´
Àldùs
zette Yehoedah de toon
in de opening van Jesus Christ Superstar,
de door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice geschreven musical
die al enige decennia geleden furore maakte. Laten we even doen alsof
Judas' verwijt niet gericht is aan de Meester, maar aan diens volgelingen,
dàn ben je nu al meteen ìn hèt hàrt van een discussie
die al zolang duurt als
het ´christendom´
oud is?
Het
gaat hier
bij deze waardering van YESJ
immers steeds wéér om òf we hem zien
als ´n soort van vleesgeworden ´g d´ dàn wèl àls úitzònderlijk ¨MÈNSCH¨!
Òf we ´hem/haar/het´ wensen te ´vereren´ àls de Zóón die ìn de ´Drie-éénheid´ déél heeft
áán ¨G d¨ ´de Váder´ & de ´Heilige Géést´, òf dat we alzo in praktijk proberen te brèngen
alles wat hij tijdens zijn aards bestaan heeft geléérd
èn áán òns ´vóór-
gelééfd´?
Bìd
& werk,
zo luidde ´t bekende gezègde,
maar degenen die Christos zéiden te wìllen návòlgen,
déden niet zèlden het éne èn líeten het àndere!? Sommigen zochten het, naar hun geáárdheid,
vooral in vroomheid & mystiek, weer ànderen bouwden in Yehosjoea´s náám veel liever
aan ´n wáre níeuwe wéreldòrde dàn áán
´n ideaal ´kerk-
gebouw´?!
Met hùn JUDAS
bleven Lloyd & Rice dicht i/d buurt
v/d 19de-eeuwse schrijver Friedrich HEBBEL!
Díe bestempelde juist de verrader tot dé allergelovigste van de discipelen?
Er bràk iets in Yehoedah toen hij zag dat Yesjoe zijn eigen ideaal verzaakte. De vrede en gerechtigheid die hij in het hier en nu hàd wìllen realiseren, ruilde hij te elfder ure ìn
voor ´n hémelse zaligheid die met de dóód moest worden betaald?
Van verraad gesproken!
Sinds
de romantiek
is ´t niet ongebruikelijk
òm Judas te profileren als de tegenvoeter
èn dáárméé óók als de énige serieuze gesprekspartner van Yesjoe.
Mèt Hebbel heeft ´n reeks van schrijvers zich met dit gedachten-
experiment bezig-
gehouden
...

OK!
20 jun 2022 - bewerkt op 22 jun 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende