41952 MVR51 Op reis in eigen land: natuurlijk had

QQleQ


MAXIMA GROOT GELIJK:
´DÉ Néderlànder´ bestáát helemáál níet!

Dàt kàn íederéén zèlf constateren door in Nederland
nijver & nieuwsgierig op reis te gaan, van ´n Vááls naar een Roodeschool
& van Oldenzaal naar Hoek van Holland of Texel naar Terneuzen, Rottumeroog en v/d ABC/SSS~eilanden naar ut Toemak-Hoemakgebergte, Kaapstad, Nieuw-Guinea, Soerabaya,
Molukken, Atjeh & Decima! Ga in Maastricht op ´n terras zitten èn bemèrk dàt ook jíj in het buitenland bent. De daar logerende autochtonen spreken ´n onverstaanbaar dialect, baksteen & rode pannendaken ontbreken en ´t doet er daar op ´t Vrijthof op ´n zomerse dag ´n beetje Frans áán,
wie weet omdat de Maastrichtse elite nog héél làng
erg Franstalig gebleven ìs?
Zonder twijfel
was, is èn blijft Lim-
burg onze vreemdste provincie -
niet alleen zijn er bergen, althans voor Nederlandse begrippen,
maar ook ´t klimaat is er heel anders dan in ´t noordwesten van het land!
Het is er aanzienlijk warmer maar minder zonnig dan in Den Helder? Limburg wilde,
heel begrijpelijk, in 1830 eigenlijk veel liever met de andere Bèlgen mee, maar daar heeft Nederland
ook alweer z´n oranje-vlaggetje aan ´t stokje vóór gestoken! Dàt heeft tot gevòlg gehad dat de Limburgers die Onderdrukkers in Den Haag nog steeds met achterdocht bejegenen
vanuit hun steekpenningenoogjes met achterklap & roddelrozen èn dat zíj
hùn commissaris v/d koning{in} uit dwarsigheid nu nòg
veel liever gouverneur noemen?!
Wie bij ´n lezing
de suggestie doet om Limburg
alsnog aan de Vlamingen en Walen te schenken,
kan benoorden de grote rivieren nog steeds op een applausje
met een sausje blijven rekenen?
De Limburgers weten dat en hebben ook wel
´n beetje last van ´n minderwaardigheidscomplex & wie vanuit Maastricht naar ´t barre noorden
afreist, zal tot z´n lichte verwondering merken dat Limburgers in bv. Sittard wéér ´n ànder
ònverstaanbaar dialect spreken! Van de Generaliteitslanden is Limburg reeds
zonder meer hèt méést búitenlàndse onderdeel èn wormvormig
aanhangsel, maar óveràl bezúiden onze Grote Rivieren
beseft de Noord-Nederlander die daar een béétje
gevóelig voor is dat de cultúúr tòch wèl
´n graadje ànders ìs dàn de grote-
stadscultuur van West-
Nederland?!
Bóvendien
is ´t in Zeeuws-Vlaanderen
toch óók wéér héél ànders dan in Limburg!?

Dàt de Róóms-Katholieke Kèrk in Brabant & Limburg
tot nog zeer voor kort die cultuur schier volledig domineerde,
valt overal óók nu nog steeds heel goed te zien en te bemerken!
Misschien waren en zij ze bezuiden de grote rivieren zelfs ook wel wat
gemoedelijker & iets vriendelijker dàn in de Ràndstad?
De bemanning van ´n ambulance met wie hij,
als verre familie van een Attila en een
Grote Pier, eens in gesprek raakte
en die regelmatig op en neer
pendelde tussen Eindhoven &
de ziekenhuizen benoorden de grote rivieren,
verzekerde hem dat de ontvangst in ´t zúiden àltíjd al
heel erg veel menselijker wàs!
Dáár kréég je koffie èn
vriendelijke áándacht, bóven de
grote rivieren allang
níet meer
...

gaap! knipoog sneaky
blozen bah! verward gemeen engel nahnah huilen geschokt
OK! liefdesverdriet
19 jun 2022 - bewerkt op 22 jun 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende