41773 62 jl. Die Sportschool lijkt niet te zijn

QQleQ


GESLOOPT,
hoewel 2 Makkabeeën
de constructie vàn dit gebouw presenteert als ´steen des aanstoots´?!
Opvallend is ook de zevenarmige kandelaar die Judas heeft laten vervaardigen voor dé TÈMPEL: de meest gedetailleerde afbeelding daarvan,
het reliëf op de Ereboog van de Romeinse
veldheer Titus @ ROME, illustreert dat de edelsmeden Griekse voorbeelden hadden
voor de zeven armen en voor die decoratie van de sokkel
vol met zeemonsters, gevleugelde paarden,
kransen en adelaars!
In de Kidron~vallei ten oosten van Yeroesjalayiem staan nog steeds het graf v/d priesterfamilie Chezir, met de dorische facade en het graf van Zachariya, geïnspireerd door ´t mausoleum van Halikarnassos!
Dàt niet àlle Jodendie Hasjmonese propaganda óver de ònverenigbaarheid
van de Joodse & de Griekse cultuur geloofden, toont ook Alexandrië,
waar de Joden wèl àssimiléérden?

Zùlke mensen moeten ook al in Judea/Yehoeda gewoond hebben, maar ut blijft làstig
om deze in kaart te brengen:
moderne onderzoeker hebben antieke teksten
die ´n mooie synthese vàn Grieks èn Jóóds gedachtegoed vertoonden, lange tijd vrij automatisch toegeschreven aan Alexandrijnse auteurs?
Dàt de Griekse invloed in Judea zólang al onderschat werd,
illustreert het succes vàn die Hasjmonese propaganda!
Maar ook al was er oppositie,
Sjimon kòn deze al negéren & dééd wat èlke héérser ìn díe tijd dééd:

híj trok ten strijde òm níeuwe stéden áán zìch te ònderwèrpen
èn de stáátsschatkist te spekken.
Verrutting als ´t ware i/d notedop: glad & glibberig opportunistisch verbaal!
Vlg. 1 MAK.beschikte het Hasjmonese leger óók al over ingenieurs,
die bv. bij de belégering v/d stad Gezer belégeringstórens construeerden!
Dìt bewijst dat het leger inmiddels veel professioneler begon te worden?!
Óók Beth-SUR & de havenstad Joppa {Yafo} werden veroverd
{zie ook bv. 1 Kronieken 11:5!},
maar zijn grootste triomf boekte SIMON in Yeroesjalayiem,
waar de AKRA capituleerde!
Die burcht werd gesloopt èn de Stad
werd omgeven door een nieuwe stadsmúúr,
waarvan vandaag de myDidag
nòg wat delen zichtbaar zijn
in de archeologische tuin
ìn de Citadel!

nahnah
06 mei 2022 - bewerkt op 14 mei 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 77 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende