41769jl. 58 Voor de Seleukiden was ´t verlies

QQleQ


VAN JUDEA/YEHOEDAH
SLECHTS ÉÉN VAN DE RAMPEN WAARMEE ZE
OOK IN DEZE TIJD KEER OP KEER WÉÉR
GECONFRONTEERD WERDEN......
In ´t noorden zocht Kilikië ònafhankelijkheid
& i/h oosten zag ´t Iraanse volk v/d Parthen z´n kans schoon!
In 142 begonnen ze ´n opmars naar ´t westen & i/h volgende jaar
veroverden ze Babylonië, ´t ríjkste deel v/h Seleukidische Rijk.

In 139 bezetten ze de vruchtbare vlakten langs de Perzische Golf
en toen koning Demetrios II in 138 tegen hen òprukte,
namen ze hem gevangen!
´t Seleukidische Rijk was gereduceerd
tot Syrië & zou ten onder gaan in ´n deprimerend lànge rééks
dynastieke twisten & burgeroorlogen tot nu aan toe!
Allemaal omstreden heerschappijen die elkaar het licht i/d ogen
niet lijken te gunnen vanuit ´n aangeboren inteelt, kortzichtigheid
en fanatieke agressie?
¨ISRAËL WAS BEVRIJD VAN ´T HEIDENS JÙK,¨
tekent de auteur van I MAK. aan bij Demetrios´ besluit
om de Joden geen belasting meer te laten betalen, & hij voegt eraan toe
dat men sindsdien documenten dateerde aan de hand v/d regeringsjaren
van SJIMON!
De Hasjmoneeën hadden niet alleen
de traditionele offerpraktijk ìn dé Tèmpel gerèd,
maar alzo nu óók Judea weer onafhankelijk gemaakt,
zoals ´t wàs gewéést in de dagen v/d koningen Dawiedewied
& SJLOMO?! Àloude profetieën
die het herstel van Israël beloofden,
waren zó ìn vervùlling gegáán en de latere generaties,
die zagen dat de Romeinen die zelfstandigheid weer teníet deden,
troostten zich nu zo wel met de wetenschap
dat hèrstèl nooit helemaal
úitgesloten wàs?

De schrijver v/h eerste Makkabeeënboek
komt superlatieven tekòrt òm de zégeningen te prijzen
vàn déze Jóódse ònàfhànkelijkheid: hèt lànd hàd rùst,
déze hogepriester versloeg de vijanden
èn strééfde náár hèt wèlzíjn
vàn hèt vòlk!

De bewoners van Judea
bebouwden hùn àkkers ìn vréde,
hèt lànd bràcht zijn gewàssen vóórt,
de bomen in de vlakten droegen vrucht:
in de straten spràk men
óver íeders vóórspóed!
¨IEDER ZAT
ONDER ZIJN WIJNRANK
& ZIJN VIJGENBOOM ÈN ER WÀS GÉÉN
RÉDEN MEER ÒM
BÀNG TE
ZIJN!¨

cool!
05 mei 2022 - bewerkt op 13 mei 2022 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van Asih
Asih, man, 78 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende